U Sarajevu formiran Odbor za podršku Sandžaku

ImageBošnjačko
nacionalno vijeće izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je danas, u
subotu 18.09.2010. god., u Sarajevu formiran Odbor za podršku Sandžaku.

Za predsjednika Odbora izabran je Avdo Hebib, afirmisani borac za
ljudska prava i prava Bošnjaka, bivši Ministar unutrašnjih poslova BiH i
aktuelni predsjednik Udruženja „Patriotska liga“.

Cilj Odbora je davanje pune i višeslojne podrške borbi Bošnjaka u
Sandžaku na putu ostvarivanja pune slobode i svih individualnih i
kolektivnih prava, a protiv sve učestalije diskriminacije nad Bošnjacima
na vjerskoj i etničkoj osnovi.

Osnivanje ovog Odbora od posebnog je značaja za jačanje saradnje izmeðu BiH i Sandžaka.

Informativna služba BNV
Izvor: BNV.rs