U Selakocu počelo sa radom istureno odjeljenje dječje ustanove Reuda

ImageU utorak 5. oktobra 2010. godine u Novoj džamiji u novopazarskom naselju
Selakovac počelo je sa radom istureno odjeljenje dječje predškolske
ustanove „Reuda“ koja radi u okviru Islamske zajednice u Srbiji. Na molbu džamijskog odbora ove džamije, rukovodstvo Reude je brzo
reagovalo, i u roku od desetak dana osposobljene su dvije prostorije u
prizemlju džamije koje će biti korištene za potrebe obdaništa.

U prizemlju džamije, u jednoj velikoj i dobro osvijetljenoj prostoriji, koja odgovara svim pedagoško-didaktičkim standardima izvodiće se nastavni i odgojni program, a druga prostorija je predviðena za trpezariju u kojoj će mališani koji pohaðaju nastavu moći da objeduju.

Ovaj objekat je predviðen da ga koriste djeca sa područja Selakovca koja gravitiraju džamiji, i za početak će se ovdje upisivati djeca koja će pješke dolaziti do obdaništa, a ako kasnije bude potrebe i interesovanja roditelja moguće je da će uprava Reude organizirati i kombi prijevoz za djecu koja stanuju malo dalje.

Dječija ustanova „Reuda“ je odgojno-obrazovna ustanova koja radi u okrilju Islamske zajednice i koja pored predškolskog programa u svojem radu uključuje i islamski odgoj djece. Od kako je otvorena ova Ustanova kroz nju je prošlo nekoliko hiljada djece, a interesantno je to da dalje praćenje školovanja te djece pokazuje da su djeca koja su završila programe „Reude“ meðu najboljim učenicima u školama u kojima su upisana. U posljednjih deset mjeseci objekat koji je otvoren u Selakovcu je treći objekat, a predhodno su otvorena odjeljenja u Sjenici i u novopazarskom naselju Paralovo, i sada ova Ustanova ima ukupno deset objekata u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici.

Upravnik Reude, profesor Mersad curić je povodom otvaranja ovog odjeljenja u obraćanju roditeljima izmeðu ostalog rekao:
„Predškolski uzrast je najvažniji period u razvoju mlade ličnosti. Vi kao roditelji ste pokazali veliku zrelost time što ste vašu djecu upisali u ovo obdanište. Ulaganje u obrazovno-odgojni rad je jedina isplativa investicija, sve drugo je varljivo. Naša Ustanova se bavi odgajanjem islamskog identiteta i očuvanjem vjere, kao i upoznavanjem djece sa našom nacionalnom kulturom i običajima. To je jako bitno za postavljanje stabilnog i zdravog temelja u njihovom kasnijem izrastanju u zrele ličnosti.“

Za početak rada ovog isturenog odjeljenja predviðeno je da ima jedna grupa djece cjelodnevnog boravka, a radno vrijeme obdaništa biće od 9:30 do 15:30 časova. Roditeljima je takoðer ostavljena mogućnost i da djecu dovode na tročasovni boravak u obdanište, a prvog dana interesovanje roditelja i djece iz Selakovca premašilo je očekivanja čelnih ljudi „Reude“. Prvi zadatak koji su djeca i vaspitačice postavile pred sebe jeste spremanje prigodnog programa za Kurban bajram.

Nermin Gicić | Islamskazajednica.org