Glas slobode

| Glas islama | Broj 200 | Riječ urednika | Glavni i odgovorni urednik „Glasa islama“ Sead-ef. Šaćirović |
Image„Glas islama“ je uspio, dakle, da se nametne u društvu kao ozbiljna i objektivna novina koja se bori za punu slobodu govora, za afirmaciju i unapreðenje pojedinačnih i kolektivnih ljudskih prava i vjerskih sloboda, te širenje islamske ideje mira, tolerancije, suživota i čovjekoljublja, poštujući islamski zakon i norme sekularnog društva u kojem živimo. 

Prvi broj „Glasa islama“ ugledao je svjetlo dana i došao u čitalačke ruke u januaru 1997. godine. Od tada, a bilo je to u 20. vijeku, nastavio je sa izlaženjem, nekada jednom mjesečno, a nekada kao dvobroj, i evo do današnjeg dana svojim tekstovima oplemenjuje vjernička srca i raduje muslimanske duše, donoseći iz broja u broj nove vijesti o dešavanjima u Islamskoj zajednici i okruženju, tretirajući podjednako vjeru, kulturu i društvo, duhovno i svjetovno. Pišući o svemu što je aktuelno, bitno i važno za život i opstanak čovjeka, muslimana Bošnjaka, hvaljen i osporavan, ali cijenjen i veoma čitan, „Glas islama“ je postao prepoznatljiv brend Islamske zajednice i nezaobilazan faktor u formiranju stava javnog mnjenja u Sandžaku. Čitalačka publika našeg lista prevazišla je granice Balkana, poodavno je postala internacionalna i šarenolika. Sve ozbiljnije institucije u državi, kao i strane ambasade, predstavništva i organizacije čitaju „Glas islama“ i pomoću stavova iznijetih u ovom listu formiraju sopstvene stavove vezane za probleme koji se tiču vjerskih i ljudskih prava muslimana Bošnjaka u Srbiji. „Glas islama“ je uspio, dakle, da se nametne u društvu kao ozbiljna i objektivna novina koja se bori za punu slobodu govora, za afirmaciju i unapreðenje pojedinačnih i kolektivnih ljudskih prava i vjerskih sloboda, te širenje islamske ideje mira, tolerancije, suživota i čovjekoljublja, poštujući islamski zakon i norme sekularnog društva u kojem živimo.
Od svog prvog broja, kojeg je ureðivala mala grupa ljudi predvoðena prvim glavnim i odgovornim urednikom muftijom Muamer-ef. Zukorlićem, na čiju ideju je pokrenut naš list, „Glas islama“ je nastojao da svojim tekstovima probudi ideju slobode, ponosa, suživota, tolerancije i mira meðu ljudima, posebno meðu muslimanima u Srbiji koji, osim sarajevskog „Preporoda“, nisu imali drugi list sa sličnom sadržinom. Stoga se može reći da je „Glas islama“ nosilac i pokretač slobodarskog duha odslikanog u većini njegovih tekstova, prožetih tematikom borbe za ostavrivanje svih ljudskih prava i sloboda, te proklamovanjem stavova protiv diskriminacije, segregacije, asimilacije i drugih vidova pritisaka koji već godinama dolaze od strane beogradskog režima, pomognutog domaćim izdajnicima i poltronima.
Da, „Glas islama“ je imao i dalje ima svoje neprijatelje i one koji mu zavide. Nekada u slijepoj mržnji i neznanju pojedine institucije i ljudi preuzimaju korake koji bi, po njima, trebali da ugase naš „Glas“, glas slobode, da ga onemoguće u nastojanju da muslimanima Bošnjacima pokaže put ka slobodi, miru i dostojanstvu. U tom cilju, Ministarstvo vjera Republike Srbije je prošle godine u novembru ukinulo simbolične dotacije našem listu, što je za efekat imalo ostvarivanje još veće slobode govora, pravde i ponosa sa naše strane, jer je takav gest režima u nama probudio jaču želju za postizanjem boljih rezultata i ostvarivanja pune slobode govora, što predstavlja najveći vid demokratije.
Uz visoku dozu svjesnosti da je „Glas islama ime koje obavezuje“, kako reče Glavni muftija, naše je nastojanje da budemo još bolji, uspješniji i aktuelniji kako bi naša čitalačka publika potpuno bila zadovoljna, a u svom zadovoljstvu našla put ka islamskoj edukaciji, te ostvarivanju zagarantovane slobode koja je na našim prostorima decenijama gušena od onih retrogradnih snaga koje žive u mitovima i legendama, slaveći izgubljene bitke i napajajući se pesimizmom, uporno vuku natrag u mrak, bijedu, netrpeljivost i zlo.„Glas islama“ je novina koja zastupa sasvim drugačije stavove od pomenutih. On je tu da vjernicima pokaže put kojim treba da se kreću ka slobodi, duhovnoj i svjetovnoj sreći, te ostvarivanju svih pozitivnih civilizacijskih vrijednosti koje krase savremenog čovjeka, čovjeka punog nade, optimizma, napretka i sreće.
Takoðe, svjesni smo da za dobru novinu trebaju dobri kadrovi, dopisnici i tehnika koja će sve to odraditi i podržati. „Glas islama“ je razvio mrežu dopisnika koji sa raznih svjetskih meridijana pišu za naš list. Takoðe, veliki broj vjernika, imama, profesora, doktora, magistara i drugih ljudi od znanja i zvanja objavljuju svoje radove u našem listu. Novim tehničkim dostignućima, te brzim širenjem informacija uz upotrebu interneta umnogome je olakšano izlaženje novina. Proširena je mreža dopisnika, povećana raznolikost i šarenilo tekstova i informacija. Primjetno je da „Glas islama“ u posljednje vrijeme donosi veliki broj tekstova analitičke sadržine koji tretiraju uticaj zvanične i nezvanične politke na muslimane Bošnjake u Srbiji. Posebno se u takvu tematiku ušlo nakon pokušaja puča (2007.) u Islamskoj zajednici koji je organizovan od starne režima, tajnih službi i domaćih izdajnika. Na takav korak smo se odlučili jer je „Glas islama“ bio i ostao jedino slobodno glasilo muslimana Bošnjaka i jedino glasilo za vjeru, kulturu i društvo posvećeno prevashodno muslimanima, a onda i svim ljudima dobre volje. Na takav korak smo se odlučili i zato što smo željeli objasniti Bošnjacima u kakvim uslovima i okruženju žive, šta su ciljevi režima i od kada oni postoje, te kakve posljedice mogu imati po muslimane Bošnjake. Naravno, želja nam je da iz analitičke perspektive pojasnimo ljudima pozadinu, namjeru, posljedicu i opasnosti svih napada režima na muslimane i Islamsku zajednicu. Znamo da smo u tome uspjeli jer nam svakodnevno stižu pohvale od vjernih čitalaca, kao i podrška i traženje da istrajemo u namjeri edukacije Bošnjaka ka ostvarivanju punih prava i sloboda. Uspjeli smo u tome i zato što se režimu diže kosa na glavi od naše novine i stavova koje ona iznosi, pune slobodarskog duha i konstruktivne, dobronamjrne kritike na račun političara i svih onih snaga koje rade protiv interesa našeg naroda.
„Glas islama“ će i u budućnosti nastojati da svojim stavovima doprinese rješavnju muslimansko-bošnjačkog pitanja i pitanja Sandžaka kao moderne evropske regije. Naš list će i dalje pisati o svemu što tišti muslimane, podjednako o vjeri i vjerskim temama, kao i o politici i svakodnevici koja je bitna za svakog pojedinca i njegov život. „Glas islama“ ostaje vjeran svojoj čitalačkoj publici koja je navikla na novinu punu slobodarskog duha i tematiku koja otvara nove horizonte duhovnosti i slobode.
A vama dragi čitaoci, vjerni prijatelji i saradnici, draga redakcijo i poštovano rukovodstvo Islamske zajednice mubareklišemo 200-ti broj „Glasa islama“, uz želju da naša novina bude u rukama čitalaca do Sudnjega dana.