Sandžak neće goreti!

ImagePodele
u Islamskoj zajednici izazvala beogradska politika. Odlaskom i Zorana
Ðinðića Srbija izgubila kormilara sposobnog da je predvodi sa i svim
njenim različitostima. Bošnjaci i Srbi, uprkos ratu u BiH i na i Kosovu,
sačuvali mir u Sandžaku.

Niti će Sandžak gorjeti, niti muftija
izaziva požar, naprotiv on je ovdje jedini vatrogasac, iako mu to pravo
osporavaju čak i oni koji neoprostivo kasne ili, što je još gore,
podmeću požar!

To poručuje javnosti Muamer efendija Zukorlić,
glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, u razgovoru za „Svetlost",
iznoseći detalje o manipulacijama kojim se služe njegovi oponenti u
političkoj kampanji oko izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće. Glavni
muftija Zukorlić pristao je na razgovor za naš list bez ikakvih
uslovljavanja. Kaže da sve što radi čini javno, a kako je radio neka
sude dela. Sa svojim sugraðanima, ma koje vere bili, kaže, nema
problema. Nevolje dolaze spolja, a uzročnike najnovijih turbulencija u
Sandžaku vidi u beogradskoj vlasti. Koja, kako navodi, favorizuje
poslušnike, ljude bez realne političke snage, nosioce poltronske
politike, koji su izgubili kredibilitet u sopstvenom narodu, što su
nedavni izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće, najbolje pokazali. Lista
Bošnjačke kulturne zajednice, koju je predvodio Muamer Zukorlić,
nadmoćno je porazila stranke dvojice ministara u Vladi Srbije, Sulejmana
Ugljanina i Rasima Ljajića.

Muftija danas u Srbiji smeta svakom
onome ko interese Srbije posmatra i doživljava iz jednog isključivo vrlo
uskog, ličnog, ili partijskointeresnog ugla. I ko nije zbog tog svog
ograničenja uspio da dvodecenijsku poruku Muftije razumije, sa svom
njenom multikulturnom, multicivilizacijskom, širinom, koja polazi od
uvjerenja, da interesi muslimana, kao i Bošnjaka u Srbiji, apsolutno
nisu u sukobu sa interesom srpskog naroda, niti sa interesom Srbije.
Našu poruku, u kratkom dvogodišnjem periodu, razumio  je   samo Zoran
Ðinðić,   koji je hteo   našu volju i energiju da utka u razvoj i
stabilnost Srbije.

Vi ste bili član državne delegacije
Srbije, na čelu sa Zoranom Ðinðićem, koja je posetila Dubai, što je,
onda, veoma pozitivno ocenjeno u svetu, posebno u islamskim zemljama. Da
li je sadašnji sukob na relaciji politički vrh SrbijeMuftija Zukorlić
odustajanje od politike Zorana Ðinðića, ili splet trapavih slučajnosti?

Apsolutno
je u pitanju odustajanje. Mislim da je odlaskom Zorana Ðinðića Srbija
izgubila kormilara koji ima ličnog kapaciteta i viziju kako predvoditi
Srbiju, sa svim njenim različitostima. Iako smo bili ideološki
različiti, moja bliskost sa Zoranom Ðinðićem, počivala je na tome da smo
bili saglasni u da u Srbiji ne može jednima biti lijepo na račun
drugih. Već da prosto mora biti svima bar približno lijepo, a i ako
postoji razlika da je nekome ljepše, da to ne bude na ra­čun onoga
drugog. Nego neka to bude na račun sopstvenih sposobnosti i nekih drugih
standarda. Nakon, tragičnog odlaska Zorana Ðinðića, mi nemamo
sagovornika koji će ovo razumjeti i koji će shvatiti da jedinstvena
Islamska zajednica na cijelom teritoriju Srbije jedan od stubova
jedinstva, integriteta i suvereniteta Srbije. A da vještačko cijepanje
Islamske zajednice znači, na neki, način sijanje virusa nejedinstva
Srbije.

Šta je uzrok podela i sukoba u Islamskoj
zajednici. Vi ste javno ukazivali da je to inicirano spolja, označavali
ste čak i Ministarstvo vera, ili je to produkt unutrašnjih problema?

To
je posljedica strategije beogradske politike. U kojoj još ima jako puno
onih koji vjeruju da bi bilo najbolje da nema Bošnjaka i muslimana. To
je politika koja ima svoju istoriju. I nažalost, u nekim trenucima,
pogotovu tragičnim ratnim vremenima, ona je kulminirala do genocida. U
Srebrenici i nekim drugim mjestima. U suštini to je ideologija iz koje
proizilazi genocidna  politika.  Jer,  ako smatrate da su za Srbiju
potencijalna opasnost nesrbi, onda dolazite do zaključka da bi najbolje
bilo da te opasnosti nema. Zaključili su da, pošto su prošla vremena
iseljavanja, proterivanja, ubijanja, da bi najbolje bilo ove političke
subjekte staviti pod kontrolu. Kao produkt te politike, usisani su
Ugljanin i Ljajić u Vladu. Cijena toga bila je odricanje svih
nacionalnih programa iz devedesetih, za šta postoje i pisani tragovi, i
referendum o autonomiji, i memorandum o specijalnom statusu, kao
rezultat njihovog političkog djelovanja. Kreatori te politike su
smatrali da se eliminišu ozbiljni politički subjekti, koji mogu
afirmisati neke nacionalne  zahtjeve sa pozicija Bošnjaka i sa pozicija
regije Sandžak. Svakako da su arhitekte takve političke strategije znali
da Islamska zajednica posjeduje najveću energiju i da zbog ovog
razvojnog puta od deceniju i po, sa svim ovim obrazovno-duhovnim
ustanovama, ona ima snagu i da je svakako na vrhu tog resursa i da njime
upravlja muftija Zukorlić, i da se iz toga može nešto izroditi. Da bi
oni bili mirni, opet jednom potpuno negativnom logikom, trebalo je
ubaciti požar u Islamsku zajednicu. Da se bavimo Zilkićem i
vjeroučiteljima, i džamijama, otimanjima, svaðama koje će proizaći iz
cijepanja Islamske zajednice.

Da li je Ugljanin autor te strategije?

Operativni
autor strategije da se cijepa Islamska zajednica je Sulejman Ugljanin.
Jer je on imao politički interes za to. Jer mu je muftija Zukorlić 1996.
godine branio da koristi džamije u političkoj kampanji. Godine 1993.
sam i našao da u nekim džamijama imami govore da ko ne glasa za
Sulejmana Ugljanina, nije musliman! Naravno, da se sa time nisam mogao
pomiriti; i prva smo Islamska zajednica na Balkanu koja je donijela
odluku da strogo zabranimo partijske aktivnosti u džamjama. Od tada nam
je Ugljanin objavio rat. Meðutim, on nije imao kapaciteta, sve dok nije
procirkulisao njegov odnos sa Beogradom, i dok on nije dobio podršku od
Vlade, odnosno od Ministarstva vjera. Jer, svaki pokušaj paralelizma bio
bi osuðen, da nije država, odnosno Vlada, dala legalitet. Zbog toga mi
smatramo da se radi o projektu vlasti, iako je nosilac na terenu bio
Sulejman Ugljanin. Ali, već kao dio vlasti i već kao partner vlasti. I
zato je tu vlast kriva. Na tom primeru dolazi do ekspanzije
diskriminacije. Imamo paralelan primjer dvojnog ponašanja: u odnosu na
Srpsku pravoslavnu crkvu i u odnosu na nas. Pokušaj registracije
Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji Ministarstvo vjera glatko odbija,
ali, prekonoć, prihvata da se registrira paralelna Islamska vjerska
zajednica. To je poruka da se ide na obračun. A obračun znači da vam se
ne ostavlja prostora da zakonskim, uobičajenim, načinima rješavate svoje
probleme.

Kakav je bio Vaš odgovor?

Onda
smo mi zaključili da ako je napad na Islamsku zajednicu i pravljenje
paralelne Islamske zajednice operativno realiziran preko Bošnjačkog
nacionalnog vijeća, čiji je predsjednik Sulejman Ugljanin, naše je da
osvojimo tu kotu da bi eliminisali topovsko gnijezdo sa kojeg se gaða
Islamska zajednica. Isterali su nas na teren na koji mi nikad nismo
planirali da izaðemo. Iskreno, ni­kad nisam planirao da ću voditi izbore
za Bošnjačko nacionalno vijeće. Ali sam vidio da to moram da uradim,
prevashodno zbog odbrane Islamske zajednice. I svakako da je to dovelo
režim u kolaps. Napravili su sebi medvjeðu uslugu. Umjesto da smire
muftiju, oni su ga istjerali iz džamije, što bi rekao Čedomir Jovanović.
A obzirom da zastupam jezik naroda, ono što je pravda i pravo,

onda
smo u tome superiorniji, a oni su sve više u ćorsokaku. Sve više se
potvrðuje da je ministar Šijaković pravio diskriminaciju, da je ministar
Čiplić pravio diskriminaciju, sada i ministar Obradović isto čini
izbacujući vjeroučitelje. Dakle, brutalno kršenje vjerskih, ljudskih i
pojedinačnih prava, u trećem milenijumu.

U čemu je sličnost sa Kosovom?

U
ponašanju režima. Imali ste sada situaciju prilikom ustoličenja
Patrijarha u Pećkoj patrijaršiji, prvi put imate formulaciju sa jedne
tako visoke instance, u kojoj se kaže „čestiti albanski narod". Do sada
su to bili „šiptarski separatisti". Trideset godina.

Da li ste Vi bili pozvani na ustoličenje Patrijarha u Pećku patrijaršiju?

Nisam
pozvan. Na žalost, odnosi Srpske pravoslavne crkve i Islam­ske
zajednice se negativno razvijaju. Stalno pokušavam da napravim crtu kada
kritikujem nekoga u Crkvi, da odvojim Crkvu kao vjerski pojam, kako ne
bih povrijedio vjerske emocije bilo kog pravoslavca. Od ponašanja
pojedinaca, pa do samog vrha te Crkve. Ali, na žalost, mi imamo
ponašanje, predstavnika Srpske pravoslavne crkve u Komisiji za
vjeronauku .koje je bilo nekorektno prema Islamskoj zajednici. Koji je
bio potpisnik jednog veoma negativnog saopštenja koje je Ministarstvio
vjera napravilo. Tražili smo ograðivanje od toga, oni nisu to učinili.
Nadbiskup katolički se ogradio od toga saopštenja, u pisanoj formi.
Vladika Irinej Bulović koji je član te komisije se nije ogradio.
Naprotiv, krenuo je, tako, u neke kvalifikacije koje nisu prigodne. Još
nismo zaboravili onu izjavu Patrijarha nakon samog izbora, vezano za
muslimane, i njegovu kvalifikaciju „kakvi su oni kada su većina, a kakvi
kada su manjina", i da su prihvatljivi samo kada su manjina. Što može
da se razumije sa jako negativnim implikacijama. Kao i komentar
Patrijarha dva dana prije ustoličenja u kome kaže da je „Muftija
Zukorlić izašao iz okvira vjere i Islama". To je paradoksalna izjava,
gdje Patrijarh komentariše vjeru Islam. Žao mi je što oni koji vode
Srpsku pravoslavnu crkvu ne shvataju da se odnosi sa Islamom i Islamskom
zajednicom ne mogu praviti preko onih koji predstavljaju interese
Beograda, a nose muslimanska imena. Već preko onih koji autentično
predstavljaju islam i muslimane. Dakle, to je, opet, neki stari kliše,
koji nije dobar, gdje imamo dobre i loše muslimane, prihvatljive i
neprihvatljive Bošnjake, loše i dobre Bošnjake. Sejde Bajramoviće i
Hamdije Jusufspahiće i tako dalje. Oni su napravili komisiju prema svom
ukusu, imaju meðureligijsko vijeće. Šta znači meðureligijsko vijeće u
kome nismo mi? Kako neko zamišlja odnose meðu vjerama i kulturama, bez
autentičnih predstavnika Islama i Islamske zajednice. Bez nas to
apsolutno ne postoji.

Još pre podele u Islamskoj zajednici, bio je spor oko toga gde treba da bude sedište Islamske zajednice.

U
Ustavu Islamske zajednice stoji da je sjedište u Novom Pazaru, ali da
Islamska zajednica može imati sjedište i u Beogradu. Znači, mi nemamo ni
duhovni, ni problem administriranja. Naša vizija je da bi to trebalo da
bude jedno dvojno sjedište. Prema kome, kao što Srbi imaju duhovno
sjedište Crkve u Pećkoj patrijaršiji, a operativno u Beogradu, na
primjer. Duhovno sjedište treba da bude tamo gdje postoji tradicija i
duhovnost. Ona se ne tiče samo broja, već cjelokupnog tradicio­nalnog,
vjerskog, kulturološkog i infrastrukturnog ambijenta. S druge. strane,
sama ta priča, gdje vlast kaže da u Beogradu ima, ne znam, nešto ispod
30.000 muslimana, a s druge strane, aktuelni predstavnik porodice
Jusufspahić, Muhamed Jusufspahić, kaže da ima dvjesta hiljada! Ja bih
volio da je on u pravu. Ali, taj raskorak izmeðu 20.000 i dvjesta
hiljada je jako ozbiljan i on govori mnogo. Ako ih ima više, zašto ih
neko krije. Drugo, ako ih ima dvjesta hiljada, šta je porodica
Jusufspahić uradila za te muslimane za 50 godina. A nije ostvarila ni
groblje. Pa, dobro, je li neko mogao biti snishodljiviji prema vlasti
nego što je to bila porodica Jusufspahić. Oni su bili i veći Srbi od
Srba, i veći pravoslavci od pravoslavaca, i par ekselans srpski muftija,
pa šta ostane za muslimane.

Pitanje sjedišta, čak i relacija sa
Sarajevom su vještačka. Koja su trebala da koriste samo za obračun sa
nama. Jer ona, apsolutno, nisu ni zakonski, ni ustavno, ni duhovno,
sporna. Jer, tačno znamo kako funkcioniše Srpska pravoslavna crkva, da
funkcioniše prekogranično. Meni, kada to kažem, odgovaraju, „pa, dobro,
Srpska pravoslavna crkva je drugačije ustrojena". Ja to ne pominjem da
bi mi bili ustrojeni kao Srpska pravoslavna crkva, nego pominjem da bi
pokazao da jesu ustrojstva različita, ali nije pravo različito.

Vaše
zalaganje za autonomiju Sandžaka, naišlo je na tumačenja da Vi
reinkarnirate partizansku tradiciju, do onih koji smatraju Vaš predlog
novim vidom separtizma i razbijanja Srbije?

To sa
partizanima mi je simpatično, zato što pokazuje da nisam isključiv. Jer,
ako mogu korespondirati sa jednom totalno antiteističkom ideologijom,
onda nisam isključiv…

Rifat Burdžević Tršo, narodni heroj i predratni i ratni istaknuti komunista i Muftija!

Jeste,
Tršo i Muftija. Tako, da u svoj toj priči, to mogu uzeti kao pozitivnu
referencu. Jako dugo sam bio spreman da mogu ostvariti individualno, pa
kolektivno, vjersko, nacionalno pravo u Srbiji, bez potrebe za izvjesnim
preureðenjima. Ali, na žalost, za dvije decenije, svi su odgovori bili
„ne". I ovo što nam sada radi režim je, zapravo, „ne". Toliko je
brutaliziran taj odnos režima, da jedan ministar Šijaković može da
formira komisiju koju čine Darko Tanasković, Adem Zilkić, neki Novaković
i neki Raković iz Ministarstva, i da sjednu i da napišu jedan
zaključak, da utvrde koja Islamska zajednica je tradicionalna i koja
polaže pravo na duhovni i istorijsko pravni kontinuitet. To je vrhunac
cinizma. Drugi vid brutalnosti je da istjeraju predstavnika Islamske
vjerske zajednice iz Komisije za vjersku nastavu. Pri tom što su svi
predstavnici crkvenih zajednica, predstavnici tih zajednica, koje ne
imenuje Vlada, već samo potvrðuje njihov status, a imenuju ih te crkvene
zajednice. Da bi posljedica toga bio obračun sa vjeroučiteljima, kojih
je za samo jedan dan istjerano 39.

Nakon toga, šta ja kao
musliman, Bošnjak, mogu očekivati u pogledu odnosa režima prema meni,
mome djetetu, mojoj porodici, mom kolektivitetu. Ako mi ni te
najsuptilnije, duhovno, obrazovne, kulturne dimenzije nisu zaštićene. A
to znači da ne mogu da se pomirim sa tim da mi Šijaković, Obradović i
Čiplić, odlučuju o najsuptilnijim pitanjima mog vjerskog, etničkog,
kulturnog i cjelokupnog identiteta. I, naravno, tu je počelo da
oživljava nešto što ima jaku tradiciju. Autonomija Sandžaka je nešto sa
jako dubokom tradicijom. Zar ne piše u Ustavu da postoje dvije autonomne
pokrajine? Zar ne piše u Ustavu da se mogu ukidati i uvoditi nove
autonomne pokrajine?

Vi ste pozvali meðunarodne posmatrače. Verovatno smatrate da bi Evropska unija podržala vaše zahteve za autonomijom?

Da,
obratili smo se Evropskoj uniji. Bošnjačko nacionalno vijeće je uputilo
direktno na ruke ministrici za bezbjednost i vanjsku politiku gospoði
Ešton. Naš zahtjev se odnosi na to da je stalno osporavan naš prikaz
stanja u Sandžaku. Mi govorimo tri godine o diskriminaciji na etničkoj,
kulturnoj, vjerskoj osnovi. Beograd se iščuðuje: „Gdje vam je ta
diskriminacija? Ona ne postoji". Ja sam im kazao, čekajte, pomatrači će
biti korisni i za nas i za vas. Neka utvrde da li postoji. Onda su čak i
uzvratitli maliciozni neki Ljajićevi: „E, oni će vidjeti kako se
Muftija ponaša". Neka doðu i neka vide kako se Mufitija ponaša. Kome
istina smeta, osim onome koji žele da je prekrije?

Vi ste
pominjali da se neravnopravnost sadrži i u neravnopravnoj
zastupljenosti muslimana u državnim i upravnim organima. Možete li to da
precizirate?

Vrhunac etničke diskirminacije je
opstruisanje realizacije i implementacije biračke volje Bošnjaka na
izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Mjere su toliko postale
brutalne, da su čak i neke agencije ocijenile da je ministar Čiplić
vršio diskriminaciju. Diskriminacija na etničkoj osnovi je krivično
djelo za koje se predviða kazna od šest mjeseci do tri godine.
Opstrukcija konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća je bila
kulminacija tog odnosa, a same izbore je pratilo tendenciozno ponašanje
ministarstva, koje je navijalo i borilo se da izbore dobiju prorežimske
stranke Ugljanina i Ljajića. Bilo je masakriranje biračkih spiskova.
Samo je poverenik za dostupnost javnih informacija utvrdio 2030
slučajeva. Preko 20.000 ljudi je skinuto sa biračkih spiskova u
Sandžaku. Bila je to permanentna agresija na pravo bošnjačke zajednice,
sa ciljem da se spriječi pobjeda Bošnjačke kulturne zajednice. Kraðe,
manipulacije, izbacivanje naših ljudi iz biračkih odbora, potpuno
protivzakonito. Bošnjačka kulturna zajednica je pobijedila, onda više
nije bilo prostora za manipulaciju, osim otvorene diskriminacije kroz
promjenu poslovnika, uslovljavanjima praga od dvije trećine.

Na
terenu je diskriminacija svakodnevna. Primjera radi, biro ili
predstavništvo BIAe u Novom Pazaru ima 52 agenta. Pitanje je šta radi
toliki broj agenata je za posebno istraživanje. A od ta 52 agenta, samo
je jedan musliman, i to Goranac, povučen s Kosova. Pedeset i jedan su
Srbi. To se da provjeriti preko povjerenika za informacije. Kakva je to
poruka? Tolika koncentracija službenika bezbjednosti govori da se ovaj
prostor i Bošnjaci doživljavaju kao opasnost. Drugo, da se Bošnjacima
apsolutno ništa ne vjeruje, da ne mogu da naðu ni regularnog špijuna.
Javna bezbejednost u Novom Pazaru: 85 posto stanovnika Novog Pazara su
Bošnjaci a 15 posto Srbi, a u . goliciji oko 30 podsto su Bošnjaci, 70
posto Srbi. U Vatrogasnoj službi, mislim da od šezdesetak zaposlenih ima
svega dvatri Bošnjaka. Pravosuðe samo malo drugačije. U svim ustanovama
kojima se kadruje iz Beograda, slika je takva. Onda, šta očekujete od
tog naroda? U policiji se zapošljavaju polupismeni ljudi, bez škole,
dovode se sa strane.

Možda neće ljudi iz Sandžaka da rade u policiji?

Kada
sam prvi put izneo optužbe na tu adresu, rekli su mi da neće Bošnjaci u
policiju. Onda ja napravim oglas, da se jave Mešihatu Islamske vjerske
zajednice svi koji imaju kvalifikacije za rad u policiji, ili koji su
podnosili neke zahtjeve. Javilo se 130 ljudi, od kojih su preko 70 posto
sa visokom stručnom spremom, od kojih su skoro polovina sa visokom
stručnom spremom kriminalistike

Univerzitet još nije akreditovan?

Ono
što bi moglo biti treće žarište, koje još samo tinja, je odnos prema
Univerzitetu, koji se permanentno davi. Akreditaciona komisija se ponaša
kao političko, a ne kao stručno tijelo. Akreditiraju se razni fakulteti
po Srbiji, iz nekih garaža i hangara. A naš Univerzitet, sa najvećim
stupnjem ispunjenosti uslova, godinu ipo dana se lomi na akreditaciji,
nešto se popusti, nešto se odbije, nešto se drži polovično. Dakle, udara
se permanentno na tri stuba našeg opastanka: Islamsku zajednicu,
Bošnjačko nacionalno vijeće i Univerzitet.

Ima mišljenja
da su aktuelna dešavanja u Sandžaku povezuju sa jačim prisustvom Turske
na ovim prostorima. Novi Pazar su posetili i predsednik turske vlade,
ali i ministar inostranih poslova Davitoglu. S druge strane, pominje se
neosmanizam, povratak Turske na Balkan.

Turska je jedna
respektabilna, regionalna sila, koja ima kulturnoistorijske veze sa
Balkanom. I koja ima svoje interese. Meni se dopada što Turska svoje
interese na Balkanu želi da ostvaruje u prijateljskim odnosima sa
Srbijom. To mi podržavamo. Svakako, da taj trend približavanja Turske i
Srbije, u Srbiji svako želi iskoristiti za sebe.

Privrednici gaje velike nade, zbog veličine turskog tržišta i snage njene ekonomije…

Da.
A i političari žele to prodati kao neku svoju navodnu zaslugu. Pošto su
ovdje najugroženiji dvojica političkih ljudi, to su Ugljanin i Ljajić,
onda su oni pohitali da to predstave kao neki svoj prilog, neku svoju
podršku. Turska je prevelika da bi se bavila, čak preozbiljno,
predsednikom države, a kamoli Ugljaninom i Ljajićem. Svakako da je
Turska tako slojevita, pa se oni bore za neke svoje sagovornike u
Turskoj, neke svoje prijatelje, Ugljanin je tu u prednosti jer mu je
Turska bila utočište u bjekstvu iz Srbije od 1993. do 1997. godine.
Obojica su doživeli težak poraz od Bošnjačke kulturne zajednice, koja je
nastala svega šest mjeseci prije izbora. I onda se tu sve poteže. Svaki
dolazak nekog turskog zvaničnika se predstavlja kao nekakva podrška. I u
tom kontekstu imamo sada, tinejdžerska, politički gledano, ponašanja
prvo ministara Ljajića i Ugljanina, onda i njihovih prijatelja u
Beogradu. To proizilazi iz jednog petstogodišnjeg kompleksa; „Evo, sada
će to Turci da riješe". Neće Turci ništa da riješe. Turci imaju svoje
probleme i svoje interese. Sve to treba posmatrati kroz jednu
meðunarodnu pravnu logiku, gdje države nemaju emocija, one imaju svoje
interese, nekada te interese sprovode elegantno, nekada malo grublje,
kako im se može, i kako je ko pametan na čelu te države. Interesovanje
Turske za Srbiju tako treba gledati. Krajnosti tipa „neosmanizma", ili
krajnosti tipa da će Turci da doðu tu i riješe probleme unutar
bošnjačkog naroda, Sandžaka, Vijeća, Islamske zajednice, potpuno su
neosnovani. Volio bih da se nastave razvijati odnosi izmeðu Srbije i
Turske. To može biti na korist i za Srbiju i za Tursku.

Bila je neuspela incijativa turskog ministra da pomiri zavaðene struje u Islamskoj zajednici.

Oni
su se nudili da se ponešto riješi, ali Boga mi, moja poruka je bila „Da
bi ste u tome uspeli morate se malo udubiti u problematiku i ne možete
površno, a i morate nastupiti pravedno, jer svaki arbitar ako nema
pravednosti ili ako ima nekog navijanja, onda ne može da uspe u tome".
Oni su bili u tome konstruktivni, imali su osjećaj, i zato nisu imali
neke tendenciozne stavove, ako se izuzmu ponašanja nekih pojedinaca u
tom sistemu.

Zbog aktuelnih dešavanja u Sandžaku, poruke
koje su odavde poslate u svet, značajno su uticale na promenu kursa
nekih islamskih zemalja prema Srbiji. U tom kontekstu se već najavljuje
da će dve islamske zemlje priznati Kosovo?

Prvo, Srbija
je već permanentno gubitnik. Zato što nije iskoristila muslimane u
Srbiji za jači prodor na prostor islamskih zemalja. I moje učešća u
državnoj delegaciji Srbije u posjeti Dubaiu, primjer je kako je to
moguće. Pogotovo, što je to tada bilo još teže, još bliže ratu u Bosni i
Hercegovini, rane su bile još svježije, slika je bila ružna poslije
Miloševića. Bio sam ciničan na pitanje zašto nisam branio interese
Srbije, na nedavnom kongresu Rabite, konferenciji islamskih zemalja,
gdje je osuðeno ponašanje Srbije u odnosu prema muslimanima, čak
predloženo priznanje Kosova. Bila je tolika gužva i utrkivanje meðu
muslimanima i Bošnjacima, ko će bolje da brani Srbiju. Ko će to bolje
činiti od   Ugljanina, Ljajića, Jusufspahića, Zilkića, pa, hajde, sada
da me pogrešno neko ne shvati, i Vuka Jeremića, čija je majka
muslimanka. Za mene nije bilo mjesta. Bila je tolika gužva da nisam
stigao. Rekao sam da su oni jako sposobni, svi, probrani, da će
odbraniti interese Srbije. Efekti njihove politike, na žalost, se već
vide.

Zašto je zapelo sa uspostavljanjem diplomatskih odnosa sa Saudijskom Arabijom?

U
jednom trenutku, bila je inicijativa, mislim da je bio i Ljajić
izaslanik Beograda, u pokušaju uspostavljanja diplomatskih odnosa
Beograda sa Saudijskom Arabijom. Danas svijet funkcioniše na preporukama
i povjerenju. Saudijska Arabija je to pitanje prosledila princu
Selmanu, aktuelnom guverneru oblasti Rijada, koji je mlaði brat kralja, a
koji je, inače, bio predsjednik Komiteta za pomoć Bosni i Hercegovini,
vrstan poznavalac Balkana. Kralj je njega konsultirao, a on je, pored
svega što zna, konsultirao reisululemu dr Mustafu Cerića. A reisululema
Cerić je konsultirao mene. Šta sada očekuje vlast Srbije? Da uništava
Muftiju, da protiv njega ratuje 24 sata, a da se Muftija bori za
interese Srbije? Prednost Srbije do sada bilo je što se nisam
neprijateljski ponašao. Čak i kad sam imao prilike da zadam udarac,
nisam to činio, u najgorem slučaju bio sam pasivan. Čak i na Kongresu
Rabite, nisam otežavao, ćutao sam. Želio sam dati šansu režimu, da
shvati šta gubi, ne on, nego država.

A šta radi predstavnik
vlasti, koji se zove ministar vjera?   Posjetu reisululeme dr Cerića
okvalificira kao neprijateljsku! Koristi teške riječi! Uvrede! Može neko
da vam se personalno ne sviða, ali reisululema dr Cerić je personalno
najuticajnija ličnost na Balkanu, koji ima proðu na važnim adresama i
Zapada i Istoka. Zamislite taj diplomatski suicid, pa na takav profil
nasrtati, vrijeðati, provocirati ga. To vam je srpska diplomatija, to
vam je srpska Vlada, to vam je imidž, to vam je poruka.

Ima li nade da se stvari promene na bolje?

Ne
vidim na horizontu nekoga spremnog da podijeli stvari na one koje su od
partijskog interesa, ličnog interesa, personalnih odnosa i animoziteta,
od onoga šta je interes države. Zato su gubici, svakodnevno, sve veći i
veći. Prijateljski odnos pojedinih islamskih zemalja je čak iracionalno
dobar prema Srbiji. Koji nije iskorišten, niti je bilo želje da se
nastavi. Jer, formalno šaljete poruku da želite da ih nastavite, a
ugnjetavate muslimane. Za rad čega? Za rad nekih predrasuda istorijske
prirode, ili nekih ličnih interesa. Jer, recimo, Rasim Ljajić i Sulejman
Uglajnin ucjenjuju Vladu. Zato što vam Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin
obezbjeðuju većinu, vi date hiljadu ipo pripadnika policije njima da
raspolažu, da biju Mufitijine pristalice u Novom Pazaru. I tu sliku
šaljete u svijet.

Nedavno ste dali intervju najvećoj globalnoj arapskoj TV mreži „Al Džazira *?

Prije
nekoliko dana dao sam polučasovni intervju za „Al Džaziru", rekao sam
istinu, koja nimalo nije ukusna za Srbiju. A ovde se Muftija satanizuje
sa kvalifikacijama od ajatolaha, do sultana. Niko ne pominje šta je
Muftija radio dvije decenije. Je li sam to tek sada naučio da govorim?
Šta to govorim dvije decenije, šta to radim, šta to gradim? Kako to može
Muftija da napravi Univerzitet od tri hiljade studenata, meðu kojima je
preko 40 posto srpskih, a na Univerzitetu radi preko 60 odsto srpskih
profesora. Kakav je to isključivi Muftija koji može da stekne poverenje
skoro polovine srpskih studenata?

Očigledno, Vi radikalizujete svoje stavove.

Naravno,
jer mi se ne ostavlja drugi prostor. Jer, ako državni or­gani brutalno
krše Ustav i zakon, šta je meni ostalo. Ali, vjerujte i ovo što je bilo
od nekih, tako da kažem, turbulencija, je jako malo, u odnosu na ono što
se može desiti, ako se nastavi mržnja.

Kako žive Srbi i Bošnjaci u Sandžaku? Jedni sa drugima, jedni pored drugih? Kako Vi vidite odnose ta dva naroda u budućnosti?

Ponosim
se tradicijom izuzetno dobrih meðuetničkih odnosa Srba i Bošnjaka u
Sandžaku. Dokaz tome je da smo uspjeli odoljeti svim izazovima, nemira i
ratova u Bosni i na Kosovu, što je moglo imati negativne implikacije i
na Sandžak. Uspjeli smo sačuvati mir. Sa aspekta unutarnje energije,
apsolutno nema rizika. Svi dosadašnji incidenti su bili izazvani spolja.
U toku tih devedesetih: ušao Arkan, napravio probleme na stadionu,
zategla se situacija. Došao Vuk Drašković, htio da šeta na bijelom konju
po gradu, poručujući da onaj ko podigne drugu zastavu osim srpske biće
mu ruka odsječena, i da će napraviti putokaze, prema Anadoliji za
muslimane. I onda su izbili incidenti. Ono što me jako dojmi pozitivno
je da su Srbi Novog Pazara i Sandžaka sve svjesniji toga. To potvrðuje
moje uvjerenje da je resurs Bošnjaka i Srba, u meðusobnim odnosima jako
pozitivan. Naravno, Sandžak nije samo diskiriminisan etnički u odnosu na
Bošnjake. On je diskiriminisan i privredno. Kao teritorij, kao
najsiromašnija regija koju su zaobišle sve komunikacije, sve
investicije. Regija za koju je bila politika djelova režima da se učini
sprega izmeðu krimnala i policije, da se protor Sandžaka pretvara u neko
raskršće narkotika. To je nešto što ne bira ni Bošnjake ni Srbe.

Ima li primera da se neko iselio pod pritiskom?

Dok
sam bio u komunikaciji sa vlastima posle 2000. godine, ja sam imao
takve primjedbe. Kazali su mi da imaju slučaj da je neka porodica
prijavila da se pod pritiskom iseljava. Rekao sam „Molim Vas, iako to
nije moj posao, dajte mi adrese i imena, idem im ja u posjetu". Nikada
mi nisu dostavili adresu!

Srpskoj pravoslavnoj crkvi sam poručio
2001. godine da napravimo javni sporazum, prema kome za svaki incident
koji se desi u gradovima sa bošnjačkom većinom na štetu Srba
pravoslavaca, da ja preuzimam značajan stepen odgovornosti u ime
Islamske zajednice, i da ću se svaki put kada se to desi, izviniti i
reći da Islamska zajednica snosi odgovornost. A ako se desi tako nešto
muslimanima tamo gdje su manjina, Novoj Varoši, Priboju, Beogradu, Nišu,
i ne znam gdje, da to uradi Srpska pravoslavna crkva. Nisu pristali na
takav sporazum. Dakle, ne postoji dovoljno hrabrosti da se uðe u to
iskreno i do kraja. Moje ponude nikada nisu zatvorene. One su i danas
tu.

Da li se Vaša oštra retorika prema srpskoj vlasti,
može shvatiti kao napad na srpski narod. Posebno što do graðana stiže
putem različitih interpretacija?

Svaki put podvučem, da
kritikujući režim, nekog iz Srpske pravoslavne crkve, nekog iz vlasti,
potpuno želim da se distanciram od odnosa prema srpskom narodu, prema
njegovoj duhovnosti, prema njegovim nacionalnim vrednostima. Drago mi je
da su ljudi pozitivno prtihvatili moju poruku. Javljaju mi se, pišu mi,
kažu da prepoznaju moju retoriku, bez obzira što je ona oštra prema
Beogradu, da je univerzalna, u njoj ne vide opasnost. Prvi put imate
sada da se pominje autonomija Sandžaka, a da to nije uznemirilo Srbe u
Sandžaku. Sve reakcije došle su iz Beograda. Obilazio sam mnoge firme
koje su otišle u stečaj, bio sam u „Vojinu Popoviću. Meni jedna
Srpkinja, čini mi se da se zove Stojanka, kaže „Ovo što nam država radi
je genocid". Oni pozivaju mene da im pomognem. Jer znaju da kako sam god
napravio Univerzitet, jednako dostupan za Srbe i Bošnjake, da sjutra
bilo kakvo regionalno ureðenje Sandžaka biće samo u njihovom interesu. U
to su se uvjerili za ove dvije decenije. Zato priča o autonomiji
apsolutno nije etnička već multietnička priča, podjednako korisna i za
Srbe i za Bošnjake.v

Mr Ranko MILOSAVLJEVIÆ
Izvor: List „Svetlost", broj 3426, 14. oktobar 2010. godine