Deset pitanja za sve one koji tvrde kako Bošnjaci u Sandžaku uživaju sva nacionalna prava

| Glas islama | Broj 200 | Analize | Autor: Ferid Šantić |
ImageDeset pitanja za sve one koji tvrde kako Bošnjaci u Sandžaku „uživaju sva nacionalna prava“.

Pitanje br. 1

GRB OPŠTINE PRIJEPOLJE

Sample ImageOvo je zvanični, službeni grb opštine Prijeplje. Na njemu je stilizovana crkvena freska „Anðeo na Hristovom grobu“.
Želim pitati moje moje sugraðane Srbe: Šta u ovom grbu predstavlja Bošnjake koji čine polovinu stanovništva opštine Prijepolje?
Želim pitati predsjednike bošnjačkih političkih stranaka u Prijepolju: Šta u ovom grbu predstavlja Bošnjake? Zašto do sada nije promijenjen ovaj nametnuti grb?
Želim pitati sve ostale Bošnjake u Prijepolju: Da li vam je nekada zasmetalo što jedan ovakav grb predstavlja i vas? Da li ste nekada javno zatražili da se ovaj grb promijeni?

Pitanje br. 2

DOM KULTURE

Sample ImageIspred Doma kulture u Prijepolju postavljena su ne jedan, nego dva kipa crkvenog sveca – Svetog Save. Normalno je da se ovakvi spomenici nalaze ispred nekog crkvenog ili isključivo srpskog objekta.
Dom kulture postoji trideset i jednu godinu i na njegovom čelu nikada nije bio jedan Bošnjak. Uz to kao koordinator kulture, a danas ih je tri, nikada nije zaposlen neki Bošnjak.
U jednoj podrumskoj prostoriji prijepoljskog Doma kulture smješteno je bošnjačko kulturno udruženje „Ikre“.
Želim pitati moje sugraðane Srbe: Je li prijepoljski Dom kulture  crkveni objekat? Je li prijepoljski Dom kulture namijenjen samo Srbima?
Imaju li Bošnjaci, koji čine polovinu stanovništva opštine Prijepolje, svoj dom kulture?
Zašto na čelu Doma kulture nikada nije bio neki Bošnjak?
Zašto kao koordinator kulture u prijepoljskom Domu kulture nikada nije zaposlen neki Bošnjak?
Zašto je bošnjačko kulturno udruženje smješteno u podrumu Doma kulture?
Želim pitati predsjednike bošnjačkih političkih stranaka: Da li ste ikada tražili da se otklone ova, po Bošnjake, ponižavajuća stanja u vezi sa Domom kulture u Prijepolju?
Želim pitati sve Bošnjake u Prijepolju i Sandžaku uopšte: Zbog  čega šutite na sva ova gaženja vaših elementarnih, ljudskih, nacionalnih prava?

Pitanje br. 3

KOMUNALNO PREDUZEÆE

Sample ImageU šezdeset godina postojanja Komunalnog preduzeća u Prijepolju njegovi direktori, šefovi…, uglavnom su bili Bošnjaci? Zašto? Ima li to neku poruku?
Znači li to slijedeće: Evo vam Bošnjaci direktorsko mjesto, ali u Komunalnom preduzeću. Bavite se komunalijama, ali zato nikada nećete dobiti rukovodeće mjesto u Domu kulture, u školi, policiji, sudu…
Znači li to slijedeće: Eto vam Bošnaci mogućnost da gradite komunalnu infrastrukturu, a za to vrijeme, kroz naše srpske škole, kroz naše srpske školske programe, kroz naš srpski Dom kulture, kroz naše srpske medije, kroz naše…, bit će te posrbljeni. Bit će te pretvoreni u Srbe „islamske vjeroispovijesti“, u Srbe „muslimane“, u …

Pitanje br. 4

TRGOVINE U PRIJEPOLJU

Sample ImageDok su postojala državna trgovinska preduzeća „Sokolica“…, u Prijepolju njihovi direktori, šefovi…, većinom su bili Bošnjaci. Zašto to? Nosi li to nekakvu poruku?
Danas najveći dio trgovine, trgovačkih firmi u Prijepolju  u rukama je Bošnjaka? Nosi li to nekakvu poruku?
Znači li to sljedeće: Eto vam Bošnjaci trgovine, eto vam mogućnost da se bogatite, a za to vrijeme mi ćemo vas kroz naše srpske škole, kroz srpski Dom kulture, kroz srpske medije, kroz srpske…, posrbiti, pretvoriti u Srbe „islamske vjere“, pretvoriti u Srbe „muslimane“, pretvoriti u…
Znači li to slijedeće: Ne trebamo se mi Srbi bojati da će Bošnjaci svoje bogatstvo zaraðeno kroz trgovine, fabrike…, iskoristiti da podignu svoj dom kulture, da štampaju svoje knjige, da oforme svoju novinu, svoj radio, svoju televiziju, svoje… Ne umiju oni to, briga njih za to.
Znači li to slijedeće: Ne trebamo se mi Srbi bojati da će Bošnjaci zahtijevati postojanje školskih programa u kojima će biti i bošnjačke kulture, bošnjačke historije, bosanskog jezika… Neće oni to tražiti jer smo ih zabavili trgovinama, fabrikama…. Neće oni to tražiti jer se boje da bi im to moglo naškoditi trgovinama, fabrikama…

Pitanje br. 5

ŠKOLE I ŠKOLSKI PROGRAMI

Sample ImageKoliko u školskim programima u opštini Prijepolje, gdje Bošnjaci  čine polovinu stanovništva, kao i u ostalim opštinama u Sandžaku, ima sadržaja iz bošnjačke historije, književnosti i bosanskog jezika?
Kako je moguće imati crkvenu slavu kao „dan škole“ u školama u kojima nisu samo srpska djeca?
 Kakva je to poruka koja  se ovim šalje Bošnjacima?
Kako je moguće da tu crkvenu slavu pod maskom „dana škole“ moraju obilježavati i škole u kojima su bošnjački učenici u većini?
Zašto su u školskim roditeljskim savjetima članovi skoro u cijelosti samo Srbi?

Sample ImageNazivi svih osnovnih škola u opštini Prijepolje:
 Dušan Tomašević Æirko – Velika Župa
Boško Buha – Ivanje
Svetozar Marković – Brodarevo
Mihajlo Baković – Seljašnica
Vladimir Perić Valter – Prijepolje
Sveti Sava – Bostani
Mihajlo Baković – Kolovrat
10. oktobar – Babine
Da li se po nazivima škola može zaključiti da u opštini Prijepolje živi 50% Bošnjaka?
Je li moguće da ne postoji Bošnjak po kojem bi mogla biti nazvana neka od škola?
Zašto osnovna  škola u Lukama mora nositi ime crkvenog sveca, iako su većina učenika Bošnjaci? Šta se to ovim poručuje Bošnjacima?

Pitanje br. 6

BOSANSKI JEZIK

Sample ImageMogu li Bošnjaci i Bošnjakinje, učenici u školama imati čas bosanskog jezika kao redovan čas u školskom rasporedu, odnosno mogu li imati  bosanski jezik kao redovan, a ne nekakav fukultativan, tj. sporedan predmet?
Da li meðu svim školskim knjigama, meðu svim drugim školskim materijalima za bošnjačke ðake u Prijepolju i Sandžaku uopšte, postoji neka koja je pisana jezikom bosanskim?
Da li Bošnjaci u Prijepolju i Sandžaku zahtijevaju da im djeca imaju bosanski jezik kao redovan predmet?
Da li Bošnjaci u Prijepolju zahtijevaju školske programe, školske knjige…, u kojima će, uz ostale elemente bošnjačke kulture, historije…, biti i jezik bosanski?

Pitanje br. 7

MEDIJI – NOVINE, RADIO, TV…

Sample ImageSrbi u Sandžaku imaju svoje medije: RTS, Radio, Politiku, Blic, Novosti… Redakcije su im u Beogradu, odakle se i finansiraju. Sandžak i Bošnjaci u srpskim medijima prisutni su samo onda kad ih treba prikazati u nekakvom anti-svijetlu.
Može li 250.000 Bošnjaka u Sandžaku imati makar jedan svoj medij, makar jedno svoje printano glasilo, svoj radio…, koji će se takoðer finansirati iz iste kase kao i srpski mediji?
Može li 250.000 Bošnjaka dobiti bar pola sata svog programa, svakodnevno, na državnoj televiziji?

Pitanje br. 8

PROREŽIMSKA „ISLAMSKA ZAJEDNICA“

Sample ImageI dok srbijanski režim ni slučajno ne priznaje samostalnost Crnogorske i Makedonske pravoslavne crkve, dok se ne može ni pomisliti da se formira bosanska, hrvatska, slovenačka… pravoslavna crkva, srbijanskom režimu nije nimalo smetalo da preko svojih udbaških službi i uz pomoć bošnjačkih poltrona tipa Ugljanina, Ljajića, Jusufspahića, Zilkića, Dacića…, formira i zvanično registruje svoju, režimsku, velikosrBsku „islamsku zajednicu“.
Kvazi hodža Nadir Dacić (drugi s desna), prvoborac u posrbljavanju, tj. gajretizaciji Bošnjaka,
sa svojim „saradnicima“
Svim Srbima, i onim na Balkanu i onim u Australiji, Kanadi…, sjedište duhovnosti, njihove Pravoslavne crkve je u Beogradu. Svim Bošnjacima na Balkanu, pa time i onima  u Sandžaku, sjedište duhovnosti, njihove Islamske zajednice je u Sarajevu. Ovo ne želi uvažiti jedino aktuelni srbijanski režim. Zašto?
Šta je cilj, šta se želi postići formiranjem prorežimske „islamske zajednice“?
Odgovor je jasan svakome ko nije, iz njemu znanih razloga, režimski poltron i ulizica. Sa ovim se želi razbiti jedina bošnjačka institucija u Sandžaku koja je bila jedina brana totalnom posrbljavanju Bošnjaka.

Pitanje br. 9

POLICIJA I SUDSTVO

Sample ImageKoliko je procentualno Bošnjaka, a koliko Srba zaposleno u policiji i sudstvu u prijepoljskoj  opštini?
Može li u policiji i sudstvu u sandžačkim opštinama postojati dvojezičnost?
Mogu li oznake biti ispisane dvojezično?
Moraju li na tim oznakama, koje i malobrojni Bošnjaci nose na glavi, biti krst i crkvena ocila kao simboli krššćanstva?
Kad je posljednji put rukovodilac policije u Prijepolju, u kojem polovinu stanovništva sačinjavaju Bošnjaci,  bio Bošnjak?

Pitanje br. 10

ŠUTNJA BOŠNJAČKA

Sample Image Iako nacionalno potlačeni i totalno obespravljeni, Bošnjaci u Prijepolju, kao i u Sandžaku, u ogromnoj većini uglavnom šute. Šta to znači:

– da su zadovoljni svojim položajem, odnosno da im ne trebaju veća nacionalna prava?
– da ih je strah da govore jer se plaše posljedica?
– da smatraju da svojim oglašavanjem ne mogu  ništa promijeniti na bolje?
– nije ništa od ovoga nego…?