American Heritage diplome na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru

ImageInternacionalni Univerzitet prvi je univerzitet u Srbiji
koji je dobio ovlašćenje od prestižnog American Heritage University-a iz
Californije za izdavanje diploma. Sa ovom značajnom novinom javnost je upoznao
rektor, prof. dr. Mevlud Dudić, prilikom obilježavanja devet godina od
osnivanja Internacionalnog Univerziteta. 
Ovo će svakako najviše koristiti
studentima čije će diplome biti priznate širom svijeta.

Izvor: Sandžak – nacionalna revija za politiku i kulturu