Sud diskriminira Bošnjake

ImagePredsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda prof.
dr. Admir Muratović kojem se sudi za navodno nasilničko ponašanje 4. 9. 2010.
godine priikom odbrane vakufa Mearif, 1. 4. 2011. godine održao je konferenciju
za štampu ispred zgrade Osnovnog suda u Novom Pazaru. Konferencija je održana
jer je ročište za pretres bilo zakazano u petak u 13 časova, tj. u džumanski
vakat.Na konferenciji se obratio Muratovićev advokat Sabahudin Hajdarević koji
je kazao da pored zakazivanja glavnog pretresa u džumanski vakat sudovi u
Sandžaku, pa i sud u Novom Pazaru već duže vrijeme krše član 9 stav 3 Zakonika
o krivičnom postupku i ne poučavaju Bošnjake o pravu na upotrebu bosanskog
jezika. Zbog svega navedenog advokat je najavio izuzeće sadašnjeg sudije.½

Izvor: Revija Sandžak