Grad oštećen za godišnji budžet

Komisija za preispitivanje i analizu rada bivše opštinske
vlasti u Novom Pazaru utvrdila mnogobrojne zloupotrebe.
Do početka juna Novi Pazar trebalo bi da dobije novu halu
sportova na Rekreacionom centru. Završetak radova finansira bratska turska
opština Pendik, kako će se i zvati ovaj objekat čija izgradnja je počela još
2002. godine. Tadašnje opštinske vlasti su ugovor o izgradnji potpisale sa
ljubljanskim preduzećem „Manfreda“, a kasnije su ugovori potpisivani i sa
firmama iz Srbije. Bilo ih je desetak, a u zvaničnoj dokumentaciji u
graðevinske radove je utrošeno 135 miliona dinara, ili više od 1,3 miliona
evra. Tako je po stvarnim i fiktivnim ugovorima. Hala sportova nije završena, a
ostale su obaveze prema izvoðačima radova koji sada pravdu traže na sudu.
Veštak Milivoje Milanović utvrdio je da je u graðevinske radove na ovom objektu
utrošeno nešto više od 39,1 milion dinara.

Ovo je samo jedan od segmenata u izveštaju Komisije za
preispitivanje i analizu rada opštinskih vlasti, javnih preduzeća i ustanova u
Novom Pazaru od 2000. do 2008. godine, kada je vlast u ovom gradu predvodila
politička opcija Sulejmana Ugljanina. Komisija je formirana u julu 2008.
godine, odmah nakon smene lokalne vlasti, i skoro dve i po godine je radila na
ovom poslu. Izveštaj sa preporukama i merama završen je u decembru prošle
godine i sada o njemu treba da se izjasne Gradsko veće i Skupština grada.
Komisija u svom izveštaju navodi da se bavila „proverom primene propisa, pri
čemu je posebna pažnja obraćena na materijalno i finansijsko poslovanje,
odnosno na proveru nenamenskog trošenja budžetskih sredstava“. Navodi se da je
bilo i mnogo problema da se doðe do dokumentacije i valjanih podataka od
odeljenja gradske uprave, pa su posebno izdvojena odeljenja za imovinsko-pravne
poslove, finansije i za urbanizam.

Prema grubim procenama zbog zloupotreba tadašnje vlasti,
kako se tvrdi u izveštaju, Novi Pazar je oštećen za godišnji budžet. Sadašnja
gradska uprava je povela spor protiv Sadika Ugljanina, predsednika opštinske
vlade u mandatu 2000 – 2004. Milijana Belića, načelnika opštinske uprave kada
je predsednik opštine bio Sulejman Ugljanin i Rifata Mujanovića, u istom
periodu direktora Sportskog centra. Spisak onih koji su na nezakonit način
došli do stanova, poslovnih prostorija, zemljišta, finansijskih sredstava dosta
je dug, utvrdila je nadležna komisija. Kada je gradski parlament formirao ovo
telo rečeno je da će rezultati biti poznati „najdalje za šest meseci“, a
tadašnji čelnici su narednih godinu dana ponavljali priču da grad ne može da
krene napred zbog vraćanja dugova bivše vlasti.

Otuðene nekretnine

Petočlanoj gradskoj komisiji za preispitivanje i analizu
rada bivše opštinske vlasti u Novom Pazaru ostalo je „i dalje nejasno kako su
neke nekretnine i na koji način otuðene, koje nekretnine trenutno u vlasništvu
ima Novi Pazar, komunalna preduzeća i ustanove, kao ni mnogobrojne transakcije,
izdavanje odobrenja, dozvola za graðevinske i druge radove, uplate za
komunalije i slično“.

Autor: Slaðana Novosel
Izvor: Danas.rs