One su nam sacuvale vjeru

Ko su bile sandžačke heroine? Ko je očuvao žišku islama? Pogledajte u emisji Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV.