Javna debata o etničkim zajednicama u Novom Sadu

ImageU organizaciji Balkan Investigative Reporting Network i
Nezavisnog društva novinara Vojvodine održana je Javna debata pod nazivom
„Etničke zajednice izmeðu zakonske potvrde i životne nevidljivosti“ na kojoj su
uzeli učešće predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Bošnjačke kulturne
zajednice.
Ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća učešće je uzeo Samir
Tandir, predsjednik Izvršnog odbora BNV-a, a ispred Bošnjačke kulturne
zajednice Usame Zukorlić, predsjednik Kluba mladih BKZ-a.

Debata je održana u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.
Na skupu su uzeli učešće i predstavnici vojvoðanske vlasi, potpredsjednica
Izvršnog vijeća AP Vojvodine Ana Tomanova-Makanova i potpredsjednica Skupštine
AP Vojvodine Maja Sedlarević.

Sample Image

Panelisti skupa bili su Nenad Ðurević ispred Ministarstva za državnu upravu, lokalnu samoupravu
i ljudska i manjinska prava, zatim Andor Deli, sekretar za upravu, propise i
nacionalne zajednice AP Vojvodine, Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska
ombudsmanka, Goran Bašić, Zamjenik zaštitnika graðana Republike Srbije, Milovan
Batak, Povjerenik za ravnopravnost Republike Srbije i Pavel Dominji ispred
Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

Gospodin Tanidr je ukazao na diskriminaciju bošnjačkog
naroda u Srbiji i Sandžaku, pozvao državne institucije na rješavanje problema u
Sandžaku i skrenuo pažnju na moguće negativne posljedice zbog namjernog
nagomilavanja problema meðu bošnjačkim narodom.

Izvor: BKZ.rs, BNV.rs