Da li će Čikiću suditi u odsustvu

ImageVesna Mednica je svojim sudijama izdala
nareðenje da Ibrahim Čikić mora biti osuðen, zato što je navodno oklevetao
svoje tamničare – i tu prestaju da važe svi crnogorski zakoni!

BjeloPoljski  sud
traži Čikića  a moli boga da ga ne naðe:
Bjelopoljski sud nastavlja da Čikića navodno traži, da ga navodno ne nalazi, i
da mu zbog toga sudi u odsustvu – iako se Ibrahim Čikić svo to vrijeme nalazi u
Bijelom Polju. I ne samo da je svo vrijeme prisutan, a ne odsutan, već on
dolazi u Osnovni sud, potpisuje punomoćje za advokata iz kancelarije “Prelević”,
i tako jasno daje na znanje državnim organima i Sudu da je prisutan na
teritoriji Bijelog Polja i Crne Gore!

Medenici i sudujama je potrebno da Ibrahim bude odsutan : Ali Vesni Medenici i njenim
sudijama je potrebno da Ibrahim bude odsutan, pa mu, uprkos svemu, i dalje
dodjeljuju službenog advokata, pokušavaju da ignorišu pravnu pomoć advokatske
kancelarije “Prelević”, i nastavljaju da Ibrahimu sude u odsustvu.

Najbolja drugarica vladajuće familije: Pravosuðe na čijem je čelu Vesna Medenica, najbolja
drugarica vladajuće familije, jednom će se izučavati na crnogorskim i drugim
univerzitetima. I to kao primjer korumpiranog i od vlasti kontrolisanog
sudstva, naravno!

Sudanija Ibrahima Čikića, 100% invalida, je još jedan dokaz
da je stvarna strategija ovog režima – antilustracija! Ovaj režim se suočava sa
prošlošću samo ako u tom suočajanju može da svoju prošlost promijeni. On se
suočava sa svjedocima svoje mračne prošlosti samo ako može da te neugodne
svjedoke proglasi za zločince, kriminalce i klevetnike. Zato se ovaj režim i
njegovi poslušni vojnici iz 90-ih, sa prošlošću suočavaju samo pred sudovima
svoje odane Vesne Medenice.

CrnoGorsko tužilaštvo i sudstvo na  stranu progonitelja
: Demokratska Crna Gora će biti spremna za učlanjenje u EU onog trena kada naše
tužilaštvo bude sposobno da Čikićeve tužioce, sudije i tamničare izvede pred
lice pravde. Ibrahim Čikić i njegova pravna rehabilitacija, predstavljaju
ključne kriterijume na našem putu ka Evropi. A dogod crnogorsko tužilaštvo i
sudstvo bude na strani njegovih progonitelja i tamničara, Crnu Goru će od
Evrope dijeliti čitava jedna planina sramne režimske prošlosti, kaže u reakciji
Koča PAVLOVIÆ, poslanik PzP.

Izvor: Bosnjaci.net