Reisu-l-ulema u Vašingtonu: Učešće na svjetskom forumu i svjedočenje u Kongresu SAD

ImageJučer je u Vašingtonu završen trodnevni osmi
SAD-e – Islamski svjetski forum u organizaciji Katarskog stalnog odbora
za konferencije u suradnji sa Brukings institutom (The Brookings
Institute) i Saban centrom za bliskoistočnu politiku. 

Ovaj forum je po
prvi put održan izvan Katara na kojem je glavna tema bila pitanje
Palestine te analiza posljednjih zbivanja u arapsko-muslimanskom  svijetu. U svom uvodnom obraćanju generalni sekretar Organizacije
islamske konferencije dr. Ekmeleddn Ihsanoglu naglasio je da ovi forumi
smanjuju jaz izmeðu SAD-a i Muslimanskog svijeta i daju mogućnost da se
čuju argumenti za bolju suradnju za dobrobit cijeloga svijeta. Prisustvo
ličnosti na osmom SAD-e – Islamskom forumu u Vašingtonu kao što su:
Hamed bin Džasim bin Džabir Al-Thani, premijer i ministar vanjskih
poslova Katara, Zbigniev Brzezinski, bivši SAD-e savjetnik za nacionalnu
sigurnost, Naser Džudeh, ministar vanjskih poslova Hašemitske
kraljevine Jordana, te Džan Keri (John Kerry), predsjednik SAD-e
senatskog odbora za vanjske odnose – najbolje govori o važnosti
ovogodišnjeg foruma sa sjedištem u Dohi, posvećenom pitanjima SAD-e,
islama i muslimana u svijetu. Na forumu u Vašingtonu čule su se ocjene
da nakon posljednjih promjena u arapskom svijetu ništa više neće biti
kao što je bilo prije. Arapski narodi su izašli na ulice i kazali da se
njihov glas mora uvažiti o svim pitanjima od unutarnjeg ureðenja društva
do vanjskih odnosa sa svijetom, posebno sa Amerikom, kao najvažnijim
partnerom za mir i sigurnost na Bliskom istoku – naglašeno je na forumu u
Vašingtonu.

reis-vasinton-forum-2011

Reisu-l-ulema s šejhom Abdullahom Bejom na forumu u Vašingtonu

Na trećoj završnoj plenarnoj sesiji o
temi „Uloga medija u oblikovanju percepcija", govorili su ugledni
novinari i analitičari iz Arapskog svijeta i SAD-a, ukazujući da zbog
utjecaja kojeg imaju, mediji ne smiju biti pristrasni. Mediji moraju
biti objektivni i u službi istine kojom se brišu predrasude o islamu i
muslimanima te zaustavlja širenje antiamerikanizma u muslimanskom
svijetu. Muslimani treba da prepoznaju pozitivno nastojanje Amerike  da  pomogne u rješavanju brojnih pitanja sa kojima se danas susreće
muslimanski svijet.

reis-vasinton-forum-2011-3

Kongresmenka Nita Lovi govori nakon što joj je reisu-l-ulema uručio Sarajevsku Hagadu

U svom obraćanju na zadnjoj plenarnoj
sesiji reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je ukazao na važnost U.S. –
Islamskog svjetskog foruma u kreiranju pozitivne klime za razgovor i
dijalog o svim pitanjima koja su zajednička američkom i muslimanskom
narodu, posebno u pogledu razumijevanja i promoviranja zajedničkih
vrijednosti, kao što su suživot i tolerancija. Govoreći o spaljivanju
primjerka Kur'ana u Floridi, reisu-l-ulema Cerić je naglasio da to nije
stav američkog naroda i zato muslimani ne treba da nasjedaju na takve
provokacije, koje imaju za cilj udaljavanje SAD-a od muslimanskog
svijeta.

Sa velikim zadovoljstvom – nastavio je reisu-l-ulema Cerić svoje obraćanje u Vašingtonu – želim
kazati ovdje da su moji preci, muslimani Bošnjaci, sa dužnim
poštovanjem čuvali i očuvali jevrejsku sakralnu knjigu Haggadu, danas
poznatu kao Sarajevska Haggada, koju su sefardski Jevreji donijeli sa
sobom, bježeći od španskog progona u 15. stoljeću  da bi u Sarajevu
našli utočište i slavili svoj Pesah, čitajući Haggadu u miru i suživotu
sa svojim sarajevskim komšijama. Jučer sam imao čast biti gost na večeri
kod gosp. Ester Kopersmit (Esther Coopersmith), bivše SAD-e
predstavnice u UN-u, kojom prilikom sam predao jedan primjerak
Sarajevske Haggade, kongresmenki (congresswoman) Niti Lovi (Nita Lowey)
sa molbom da upozna svoje kolegice i kolege kongresmene da su Bosanski
muslimani, poput Besima Korkuta i Envera Imamovića, rizikujući vlastiti
život, čuvali Haggadu kao svoju kulturu i umjetnost. Jer mi smo narod,
kao što je to i američki narod, koji voli knjigu, koji voli kulturu i
umjetnost bez obzira čija je i odakle je. Mi ne možemo ni zamisliti da
nekome padne na pamet  da pali bilo koju knjigu, posebno knjigu od
sakralnog značaja. Nažalost ima onih kojima ništa nije sveto, pa ni to
da  zapale nacionalnu biblioteku u Sarajevu na dan 25. avgusta 1992.
god., tačno na petstogodišnjicu paljenja kordovske biblioteke u Španiji
1492. god. Mi znamo da Teri Džons (Terry Jones) nije Amerika i zato smo
uvjereni da će američki narod sa dužnim poštovanjem čuvati muslimansku
knjigu Kur'an, kao što smo mi Bosanski muslimani vjekovima čuvali,
očuvali i dalje ćemo čuvati Jevrejsku, odnosno Sarajevsku Haggadu.
Koristim se prilikom da svim Jevrejima čestitam nastupajući Pesah i da
ih zamolim da na ovaj njihov blagdan čitaju Sarajevsku Haggadu –
zaključio je svoje obraćanje na osmom U.S. – Islamskom svjetskom forumu u Vašingtonu reisu-l-ulema dr. Cerić

reis-vasinton-forum-2011-2

Reis dr. Cerić sa suprugom Azrom u kući Ester Kopersmit

U vrijeme boravka u Vašingtonu
reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je sudjelovao i u programu promocije
„Alladdin projekta", koji ima za cilj da razvija muslimansko-jevrejski
dijalog te da objašnjava činjenice o Holokaustu, kako bi se zaustavila
negacija tog najstrašnijeg zločina u povijesti čovječanstva.
Reisu-l-ulema Cerić je zamoljen da podnese svoje pismeno svjedočenje o
važnosti „Aladdin projekta", sa sjedištem u Parizu pod pokroviteljstvom
UNESCO-a, pred Odborom za vanjska pitanja američkog Kongresa (U.S. House Committee on Foreign Affairs), kojim predsjedava kongresmenka (congresswoman) Ileana RosLehtinen.
Pismeno svjedočenje reisu-l-uleme dr. Cerića je usvojeno kao izvještaj
Odbora za vanjska pitanja Američkog kongresa i bit će dostupno na
website-u „Alladdin prijekta".

reis-vasinton-forum-2011-1

Reisu-l-ulema s Ester Kopersmit i Abe Radkinom, sekretarom Aladdin projekta

Pismeno svjedočenje pred Odborom za vanjska pitanja američkog Kongresa

Mina u cijelosti prenosi tekst  svjedočenja reisu-l-uleme Cerića:  

Zajedničko načelo ibrahimovske
tradicije koja kaže: „Trebaš željeti drugome ono što želiš samome sebi",
treba prevesti u moralni imperativ našeg doba: „Moraš se boriti za
ljudska prava drugoga kao što bi želio da se drugi bori za tvoja ljudska
prava".

To je pravi razlog zašto sam se
pridružio „Aladdin projektu", jer osjećam svojom moralnom obavezom  da
se borim za istinu o holokaustu zato što neki nastoje negirati dokaz o
tom zločinu protiv čovječnosti bez presedana.

Da, moram priznati da me činjenice o
holokaustu, te traume onih koji su preživjeli holokaust i negacija
holokausta nisu posebno zanimale sve dok se mom bošnjačkom narodu nije
dogodio genocid i dok nisam shvatio da je krik „nikad više" (never
again) doživio poraz. Tek tada sam počeo čitati o holokaustu, tek tada
sam shvatio šta znači biti žrtva genocida i kako je bolno onima koji su
preživjeli genocid slušati negaciju istine o njihovom nepobitnom
stradanju.

Mi ljudi možemo podnijeti odreðeni
stepen nepravde, jer znamo da je apsolutna pravda samo u Boga, ali mi ne
možemo ni pod koju cijenu prihvatiti neistinu, jer naša duša to odbija
snagom Božanskog duha koji je u svakom od nas od trenutka kad nas je Bog
stvorio da budemo ljudska bića sa smislom za istinu i pravdu kao dva
najvažnija principa naše humanosti, slobode i časti.

Kao Bosanski musliman osjećam da
pripadam „Aladdin projektu" kako u smislu mog kulturno-povijesnog kruga
tako i u smislu moje sadašnjosti. O mom kulturno-povijesnom krugu
najbolje svjedoči Stenford Šo (Stanford J. Shaw)
kad kaže: „Niti Republika Turska, niti oni u Evropi i Americi ne
shvataju u potpunosti u kojoj mjeri je Turska, kojoj je prethodila
Osmanska carevina, kroz vjekove služila kao glavno mjesto za utočište za
ljude koji su patili od proganjanja, jednako za muslimane kao i
nemuslimane, od četrnaestog stoljeća pa sve do danas. Na mnogo načina
Turci su historijski obavljali onu ulogu koju su zatim preuzele
Sjedinjene Američke Države s početka devetnaestog stoljeća".

Ovom svjedočenju o mom
kulturno-povijesnom krugu treba dodati jedinstveni doprinos mojih
pra-pra djedova koji su u 15. stoljeću primili sefardske Jevreje u
Sarajevu kako bi bili spašeni od Španske inkvizicije zajedno sa njihovom
unikatnom sakralnom knjigoma Haggadom, koja je danas poznata kao
„Sarajevska Haggadah".  Ovaj unikatni primjerak jevrejske duše i
umjetnosti u Sarajevu je najbolji dokaz o iskrenosti mog svjedočenja
ovdje dok pokušavam biti glas žrtava i preživjelih jevrejskog holokausta
i bošnjačkog genocida i jasno kazati da oni koji negiraju holokaust i
genocid u stanju su to opet učiniti. Zbog toga, naša je obaveza i
odgovornost da učinimo sve što je nužno da se zaustavi negacija
holokausta i genocida te da se onima koji su preživjeli te zločine kaže
da nisu sami i da krik „nikad više" mora živjeti uvijek i na svakom
mjestu.

Zato je primjereno da se ovdje kaže da ako zaista želimo spriječiti buduće genocide, moramo više učiniti osim
prigodnih suosjećanja prema žrtvama. Moramo shvatiti dubinu psihologije
počinitelja kao i ravnodušnost posmatrača genocida.

Moramo ustanoviti šta je to što neke
ljude, koji su inače „normalni", učini da mrze druge ljude i narode do
te mjere da ih planski i sistematski žele istrijebiti?! Ali i one ljude
koji pomažu genocid ili stoje po strani i nijemo gledaju zločin nad
nevinim ljudima! I njih treba proučiti i upoznati! Svi moramo učiti o
holokaustu i genocidu ne samo kao povijesnim činjenicama, već i kao
način da upoznamo našu djecu o opasnosti rasizma, anti-semitizma,
islamofobije i drugih primjera ljudske netrpeljivosti.

Moramo poučiti mlade naraštaje da
cijene demokraciju i ljudska prava te ih hrabriti da odbace mržnju,
netoleranciju i etničke sukobe kako bi izjava „nikad više" bila istina
tako da se nikad više i nikome ne ponovi ni Aušvic (Auschwitz) ni
Srebrenica!

  • Bože Svemoćni, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog (a.s.) pokajanja;
  • Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj (a.s.) laði spasa;
  • Ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nam put Ibrahimovim (a.s.) pravovjerjem;
  • Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musaovom (a.s.) pravdom;
  • Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas Isaovom (a.s.) ljubavlju;
  • Ako budemo protjerani iz domova naših, osnaži nas Muhamedovom (a.s.) željom za povratkom domovima našim.
  • Bože MIlostivi, ujedini naša srca u humanosti.
  • Učvrsti korake naše u istini i pravdi.
  • Bože Pravedni, molimo Te da nasilnicima oduzmeš mač, a slabima da podariš moć vjere u istinu i pravdu.
  • Molimo Te, Bože, da tuga bude nada;

Da osveta bude pravda; da majčina suza bude molitva; da se više nikad i nikome ne ponovi Aušvic i Srebrenici!


 See: Stanford J. Shaw, Turkey and the Holocaust: Turkey's Role in Rescuing Turkish and European Jewry From Nazi Persecution, 1933-1945

Izvor: MINA