Jedna lasta ne čini proleće

|Glas islama|213|IZ
MOG BEOGRADSKOG UGLA|Ana Mileusnić|

Lepo vreme i
topli prolećni dani iz kuća su izmamili sve, što se kaže, od „sedam do
sedamdeset sedam godina“. Ulice i ozeleneli parkovi Beograda su puni sveta.

Meðutim, lepi
dani doneli su i nova dešavanja na političkoj sceni. Tako, dok jedni drže
mitinge, štrajkuju glaðu i zeðu, nadajući se da će uticati na vlast, drugi se
bore za izborne poenčiće izjavama i tobožnjom brigom za ugrožene.

Jedan od tih
ubirača poena je i bošnjački Sejdo Bajramović, to jest ministar za rad i
socijalnu politiku Rasim Ljajić. Oglasio se dotični i to ni manje ni više nego
na Nacionalnom dnevniku.

Samo, ako je neko
pomislio da se Ljajić u svojoj govoranciji založio za prava Bošnjaka, taj se
silno prevario.

Moram priznati da
sam i sama bila iznanaðena kada sam čula šta izlazi iz usta ovog „genijalca“.

Poče gospodin ministar
svoju govoranciju pričom kako su u Srbji ugrožena prava Roma, te kako problem
predstavlja to što veliki broj njih nema dokumentaciju, kao i to što se ne
nalaze u evidenciji, pa zbog toga nije u situaciji da svima pomogne (!?).

Bilo mi je čudno
što ovaj beogradski vazal prvo spominje Rome, uz dužno poštovanje istih, jer
prosto mi je bilo logično da prvo spomene Bošnjake jer je pripadnik tog naroda,
a u krajnjoj liniji od njega je i poslat u Beograd.

Meðutim, kako se
izlaganje ovog gospodina nastavilo, iznenaðenju i čuðenju nije bilo kraja.
Taman kada sam pomislila da će se Rasim u nastavku izlaganja osvrnuti na
bošnjačka prava, on poče da priča o invalidima i o tome kako se trudi da im
pomaže. Ovom pričom se završio prilog na Dnevniku.

Mada, ta priča o
invalidima je potpuno izlišna jer znam iz izjava ovih nesrećnih ljudi da im
dotični baš i ne pomaže. Ne kažem, možda postoji neki pojedinačni slučaj, ali
„jedna lasta ne čini proleće“.

Jedina aktivnost
za koju sam čula u beogradskoj čaršiji za ministra Ljajića je deljenje po
dvesta grama kafe potencijalnim glasačima!

Nije sporno to
što bošnjački Sejdo Bajramović želi da pomogne Romima i invalidima. Naravno da
bi trebalo, ali gde su Bošnjaci u celoj priči? Šta je sa nedostatkom mesta za
islamsku molitvu, sa mestima za dostojanstvenu islamsku sahranu, sa pravima
veroučitelja…?

To su pitanja na
koja bi trebao da odgovori Rasim Ljajić i da pokuša već jednom da ih reši. Samo
izgleda da je on, zanešen „svetlima velikoga grada“, zaboravio ko je, šta je i
odakle je, a pre svega zahvaljujući kome je i došao u taj isti veliki grad.