Podrška reisu-l-ulemi i od Mladih muslimana

ImageUdruženje "Mladi Muslimani" daje
punu podršku reisu-l-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafi ef.
Ceriću u njegovom nastojanju da zaštiti status predmeta islamska vjeronauka u
osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, a koji je "itekako doveden u
pitanje samovoljnom odlukom ministra obrazovanja i nauke u Vladi Kantona
Sarajevo Emira Suljagića".

Udruženje takoðer smatra da je reisu-l-ulema
reagirao u potpunosti u skladu sa funkcijom koju obnaša i na koju je izabran od
onih čije interese treba da zastupa, ali kad ustreba i da brani svim
dozvoljenim sredstvima.

"One, pak, koji pod krinkom (ne)vladinih
organizacija i (ne)zavisnog novinarstva napojeni sa natruha komunizma i
realsocijalizma, u svakom postupku reisu-l-uleme vide miješanje u politiku,
podsjećamo da je, hvala Bogu, vrijeme u kome su takvi i njima slični odreðivali
ko će biti reis, šta će raditi i čime se baviti te šta će i kako govoriti,
zatrpano na otpadu ili bolje rečeno ðubrištu historije još u prošlom
mileniju", stoji u saopćenju Upravnog odbor Udruženja „Mladi
Muslimani".

FENA