Poptisan sporazum o akademskoj saradnji IUNP-a i SSST-a

Delegacija Internacionalnog Univerziteta u
Novom Pazaru, predvoðena rektorom prof.dr. Mevludom Dudićem, 17.05.2011.
posjetila je Univerzitet Sarajevo School of Science and Tehnology.

Delegaciju IUNP-a primio je rektor SSST-a prof.dr.
Ejup Ganić. Na upriličenom sastanku rektor Dudić upoznao je domaćine o radu,
funkcionisanju, departmanima, nivoima studija, studentima i nastavnom kadru
Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru. Rektor SSST-a prof.dr. Ejup Ganić
izrazio je zadovoljstvo upriličenom posjetom i spremnost za saradnju ove dvije
visokoobrazovne institucije u svim oblastima. Tom prilikom svečano je i
potpisan sporazum o akademskoj saradnji izmeðu dva Univerziteta, koja
predstavlja samo početak budućih zajedničkih aktivnosti. Rektori su se složili
u  mišljenju da znanje nema granica i da
postojanje saradnje na  ovim nivoima
znači mnogo za mlade ovog dela svijeta. Akademik Ganić veoma je afirmativno
govorio o Internacionalnom Univerzitetu i njegovom učešću u razvoju Sandžaka i
šire. Inače, Univerzitet Sarajevo School of Science and Tehnology postoji od
2004. godine i usko saraðuje sa Univerzitetom u Bakingemu, Velika Britanija.

UNINP.edu.rs