Reci mi šta voliš reći ću ti ko si

„Volim da lijepo ugostim i počastim musafira (gosta), da postim ljeti dok je dug dan i kada su velike žege i da se borim na Allahovom putu.“

Jedan mudrac je rekao: „Reci mi šta voliš, reći ću ti ko si.“ Čovjek se, naime, vrjednuje i mjeri prema onome što voli, jer ono što voli, tome čovjek i teži, to praktikuje, time je preokupiran i to postaje sastavni dio njegovog života, njegova svakodnevnica i hobi. Ima ljudi koji vole lijepe i plemenite stvari, vrijedne moralne kvalitete, kao sto su: poštenje i iskrenost, čednost i krepost, pouzdanost i povjerljivost, blagost i poniznost. Vole da pomažu drugima, dobri su kao roditelji i muževi, braća i sinovi, kao komšije i roðaci, a uz to su još i pokorni Allahu dž.š. Takvi su uglavnom poštovani i veoma cijenjeni kod ljudi. S druge strane ima, pak, i onih koji su nepošteni, neiskreni, nadmeni, grubi i oholi, nemoralni i nepovjerljivi, prevrtljivi i nepouzdani, često škrti i sebični, a na druge ni ne misle. Takvi su u društvu nepoželjni.
Poslanik a.s. je učio ashabe šta da vole govoreći im da je čovjekova sreća u pokornosti Bogu, u islamu i imanu, ali i da je slast imana, koja nadilazi sve ovodunjalučke slasti, u trima stvarima. U hadisu se kaže: „Ako se tri osobine naðu kod jednog vjernika, osjetit će pravu slast imana:
– Da mu Allah dž.š. i Njegov Poslanik budu draži od svega na dunjaluku (a to pored ljubavi podrazumijeva da Allahov hatar i ono s čime nam je došao Muhamed a.s. budu čovjeku najpreči).
– Da voli, poštuje i cijeni brata muslimana isključivo radi Allahovog zadovoljstva (kako bi se uspostavilo bratstvo i harmonija u društvu).
– Da mrzi nevjerstvo i sve ono što je zlo, nakon što ga je Allah toga spasio, kao što mrzi da bude bačen u vatru.“
Poslanik a.s. je takoðe govorio:  „Nije pravi vjernik onaj koji svome bratu muslimanu ne želi ono što želi i sebi.“
Ljudi često zaboravljaju na ove vrijednosti, pa vole ono što ne zaslužuje pažnju, što je bezvrijedno ili malo vrijedno ili što im samo zlo može nanijeti. Zaljubljeni u dunjaluk su sebi mimo Allaha uzeli moderna božanstva, jer ih vole kao sto se Allah voli, ali pravi vjernici više vole Allaha i njima je Allahov hatar najpreči.
و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين ءامنوا أشد حبا لله

„Ima ljudi koji su mimo Allaha kumire prihvatili. Vole ih kao što se Allah voli. Ali pravi vjernici više vole Allaha.“ (Bekara, 165)
Ashabi su znali kome i čemu da poklone svoju ljubav i zato ih Kur›an i naziva najboljom generacijom. Prenosi se da je Muhamed a.s. jednom prilikom sjedio sa svojim najodabranijim ashabima, meðu njima Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija i Ebu Zerr r.a., i svakog od njih je upitao šta voli na dunjaluku, pa je  svaki rekao po tri stvari.
Pogledajmo šta su oni rekli, pa onda budimo iskreni sa sobom i uporedimo to sa onim što mi volimo i čime smo mi okupirani.
„Šta ti voliš Ebu Bekre?“
 „Božji Poslaniče, ja na dunjaluku volim tri stvari:
الجلوس بين يديك ، والنظر إليك ، وإنفاق مالي عليك

„Ja Resulallah, volim da sjedim (da se družim) sa tobom, da gledam u tvoje mubarek lice i da udjeljujem svoj imetak na putu islama.“
Enes r.a. prenosi da je najsretniji dan za ashabe bio kada je Poslanik a.s. rekao: „Čovjek će na Sudnjem danu biti sa onim koga je volio na dunjaluku.“ Oni su voljeli Poslanika a.s. i nadali su se da će zbog toga biti sa njim na Sudnjem danu.
„A šta ti voliš Omere?“
„Ja na dunjaluku takoðe volim tri stvari:
آمر بالمعروف ولو كان سراً ، وأنهى عن المنكر ولو كان جهراً ، وأن أقول الحق ولو كان مراً

„Da upućujem na dobro, odvraćam od zla i da kažem istinu, pa makar ona i gorka bila.“
Zamislite kada bi svako od nas, lijepom riječju, najprije u svojoj porodici širio ljubav prema dobru, a savjetovao da se ne čine ružna djela. Sigurno bi nam stanje bilo bolje, jer bi Allah dž.š. spustio bereket i rahmet na nas i ukabulio naše dove. U hadisu stoji: „Ili ćete nareðivati na dobro, a odvraćati od zla, ili ćete doći u situaciju da ćete Allaha moliti, a On vam neće udovoljiti.“
Prvi korak kojeg roditelj treba da preduzme u tom pravcu jeste da svoju djecu upiše u mekteb na vjersku pouku i time im ne uskrati pravo i mogućnost da nauče o islamu i o lijepim moralnim osobinama. Ova godina je proglašena za Godinu vjerske pouke u mektebima i svako od nas na svoj način je dužan da pruži svoj doprinos i uvrsti se u red onih koji pozivaju na dobro, a odvraćaju od onoga što je loše.
Najveći vidi pravednosti i bogobojaznosti jeste reći istinu, pa makar ona bila i protiv onoga koji treba da je kaže. Uzvišeni Allah dž.š. je u Kur›anu Časnom rekao: „O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa makar to bilo protiv vas samih, ili roditelja i rodbine…“ (En-Nisa, 135)

„A ti Osmane?“
       إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام

„Volim da nahranim siromaha, da nazivam selam i da klanjam u gluho doba noći dok ostali ljudi spavaju.“
 Nije prosjak samo onaj koji pruži svoj dlan na ulici ili ispred džamije. Ima puno onih koji ne traže, jer su dostojanstveni ili se stide, a ni osnovne životne namirnice ne posjeduju. Takve moramo potražiti i pomoći im, jer „nije pravi musliman onaj koji zanoći sit, a njegov komšija je gladan“.
Forsirajmo selam, jer on znači mir i sigurnost. On je islamski pozdrav i govor stanovnika Dženneta. Izbacimo iz upotrebe svaki drugi pozdrav, sve ono što je ružno i neislamsko. Posebno treba tu svijest buditi kod omladine, kako kasnije ne bi dolazili u situaciju da nam muslimani koji rade u državnim i društvenim ustanovama odgovaraju sa „dobar dan“, a mi bili u dilemi kako da ih pozdravimo.
Noćni namaz je vrhunac pokornosti Allahu dž.š. i praksa Njegovih dobrih robova. Poslanik a.s. je rekao: „Širite selam, obilazite rodbinu, nahranite siromaha i klanjajte noćni namaz dok ostali ljudi spavaju – mirno će te ući u Džennet.“
„A ti Alija, šta voliš?“
        
إكرام الضيف ، والصوم بالصيف ، وضرب العدو بالسيف

„Volim da lijepo ugostim i počastim musafira (gosta), da postim ljeti dok je dug dan i kada su velike žege i da se borim na Allahovom putu.“
Musafira treba lijepo ugostiti, jer se njegova dova ne odbija i sa njim u kuću ulazi berićet. „Onaj koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti svoga gosta.“
Post je ljeti pravi ispit za vjernika. Meðutim, što je žrtva veća, to je i nagrada ljepša. Obzirom da je ove godine Ramazan u mjesecu avgustu imat ćemo priliku da provjerimo naš iman i spremnost da se radi Dragog Allaha žrtvujemo, a post je radi Allaha i On za njega posebno nagraðuje.
Svako vrijeme i podneblje ima svoj džihad, borbu na Allahovom putu. Nekada je to bilo oružjem, a danas je to borba mudrošću, hrabrošću i naukom za očuvanje vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta, te elementarnih ljudskih prava.
„A ti Ebu Zerre?“       
وأحب الموت لألقى ربي ,  وأحب المرض ليخف ذنبي, أحب الجوع ليرق قلبي

„Volim gladovanje, jer me ono podsjeća na one koji su gladni i čini me solidarnijim. Volim bolest, jer bolest briše grijehe. Volim smrt, jer je ona susret sa Gospodarom.“
Poznata je izreka da „sit gladnom ne vjeruje“. Jednoj francuskoj kraljici su rekli: „Nemoj povećavati poreze, jer narod je u oskudici, nema ni hljeba jesti.“ Obzirom da nije shvatila tu situaciju odgovorila je: „Pa neka jedu kolače.“ Sit gladnom ne vjeruje.
Neka znaju oni koje je Allah iskušao nekom bolešću da im možda Gospodar želi grijehe pobrisati i oprostiti. Kada to znaju bit će im lakše da muke prebrode. U hadisu stoji: „Kada Allah zavoli Svoga roba, On ga stavi na iskušenje.“ „Ni trn ne ubode čovjeka, a on se strpi i nada nagradi, a da mu Allah ne oprosti zbog toga grijeh.“
Vjernik se ne plaši smrti, osim onoliko koliko se pribojava da li se dovoljno za nju pripremio čineći dobra djela. On se raduje susretu sa svojim Gospodarom. U hadisi-kudsiju Allah dž.š. kaže: „Ko zavoli susret sa Mnom, Ja zavolim susret sa njim.“
Muhamed a.s. je zatim rekao:
وجعلت قرة عيني في الصلاة حبب إليّ من دنياكم ثلاثة ، الطيب ، والنساء

„Drage su mi na dunjaluku tri stvari: miris, lijep postupak prema svojim suprugama, a vrhunac moje radosti i sreće je u namazu.“
Poslanik a.s. je volio miris i čistoću. Prema suprugama je lijepo postupao i govorio bi: „Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema ženama svojim, a ja sam u tome najbolji.“
Prvo zašta će čovjek biti pitan je namaz. Namaz je glavni stub vjere, najjača veza sa Allahom i onaj koji ga ostavi – ostavio je vjeru. Vjerovjesnik a.s. bi se radovao namazu. Znao bi reći Bilalu r.a.: „Pozovi na namaz, okrijepi nas namazom.“
Na kraju nam ostaje da se zapitamo šta mi to volimo. To ćemo, naravno, znati ako pogledamo u svoje svakodnevne aktivnosti. Da li smo preokupirani nastojanjem da dobra djela činimo, da se lijepim moralnim kvalitetima okitimo, da islamske i ljudske vrijednosti afirmišemo, ili su naša preokupacija: rijaliti šou, serije, utakmice  ili neke druge bezvrijedne  ili manje vrijedne stvari.

(Napomena: Ovaj dijalog Alejhiselama sa ashabima sam prenio iz knjige na arapskom kao jedan dogaðaj koji se desio na jednom mjestu i u jednom trenutku. Meðutim, istina je, a Allah najbolje zna, da su njihove izjave bila pojedinačne u više različitih situacija i kao takve su vjerodostojne.)

Hfz. Irfan-ef. Malić