Zloupotrebe halal sertifikata i halal kategorije

ImageAgencija
za sertificiranje halal kvaliteta Islamske zajednice u Srbiji, koja djeluje u
korporaciji sa Agencijom za certificiranje halal kvalitete Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini, najoštrije osuðuje zloupotrebe halal sertifikata i halal
kategorije od strane porodice Jusufspahić u Beogradu i Regionalne televizije u
Novom Pazaru.

Regionalna
televizija, čiji je osnivač novopazarska Gradska uprava, pod vlašću Sandžačke
demokratske partije Rasima Ljajića, u informativnoj emisiji „Dnevnik“ od
23.05.2011. god. objavila je prilog o navodnom seminaru o halal sertifikatu u
Sjenici. U tom prilogu navedeno je da je organizator ovog seminara Agencija za
sertificiranje halal kvaliteta Islamske zajednice u Srbiji, kao i da je ova
agencija do sada sertificirala više od 40 privrednih subjekata u Srbiji,
uključujući i Turković d.o.o. iz Sjenice.

Očito
da samo režimska Regionalna televizija sebi može dopustiti ovoliko laži i
falsifikovanja informacija sa jasnom namjerom širenja neistine i izazivanja
konfuzije kod graðana. Nije istina da je organizator dotičnog seminara legalna Agencija
Islamske zajednice, već je u pitanju još jedan licemjerni performans porodice
Jusufspahić i paravjerske tvorevine koji nastoje podmetnuti muslimanima
falsifikat agenciju i halal falsifikat.

Tačno
je da je kompanija Turković dobila legalni halal sertifikat od nadležne
Agencije Islamske zajednice u Srbiji. Takoðe je tačno da je kod navodne
agencije porodice Jusufspahić moguće kupiti falsifikovani halal sertifikat bez
ikakve procedure i provjere halal kvaliteta. Više kompanija u Srbiji, prema
našim saznanjima, kupilo je dotični sertifikat, svjesno ili nesvjesno,
sudjelujući u prevari graðana, a posebno muslimana u Srbiji i islamskom
svijetu. Zbog ovog nečasnog čina mnogi muslimani nesvjesno konzumiraju haram
proizvode sa navodnim halal sertifikatom.

Ovom
prilikom obavještavamo pripadnike Islamske zajednice, zainteresovane privredne
subjekte u Srbiji, kao i ambasade islamskih zemalja da budu oprezni kako ne bi
postali žrtve ovog falsifikata i falsifikovanja vjerskih normi.

Od
Regionalne televizije i njenih političkih mentora zahtijevamo da prestanu sa
opstrukcijom Islamske zajednice, njenih ustanova i islamskih vrijednosti,
podsjećajući ih da se ova medijska kuća finansira od novca graðana.

Informativna
služba Agencije