Pezentacija ovogodišnjih maturanata “Gazi Isa-beg” medrese

Pezentacija ovogodišnjih maturanata "Gazi Isa-beg" medrese koja je publikovana na svečanoj akademiji.