Prezentacija 499. generacije maturanata i 12. generacije maturantica

Prigodnim programom u prepunoj sali Kulturnog centra u Novom
Pazaru „Gazi Isa-beg“ medresa je 21. 5. 2011. ispratila 499. generaciju maturanata i
12 generaciju maturantica.