Turski mediji o BANU-u

ImagePredstavnica Turskog instituta za sardanju sa Balkanom Gözde KILIÇ YAªIN, po zanimanju novinarka, boravila je u Sandžaku i tom prilikom prisustvovala manifestacijama koje su organizirali Bošnjačko nacionalno vijeće, Bošnjačka kulturna zajednica i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Gošća je za turske medije napravila izvanrednu reportažu a poseban akcenat je stavila na osnivanje Bošnjačke akademije nauka u umjetnosti.

Balkan Siyaseti Sil-Baºtan: Boºnak Akademisi

Boºnak
Akademisi, Boºnakların milletleºme sürecine sağlam bir zemin
kazandırmayı hedefliyor ve Sancak’ı da Boºnakların merkezi haline
getiriyor. 

http://www.21yyte.org/tr/yazi6200-Balkan_Siyaseti_Sil_Bastan_Bosnak_Akademisi.html

 

Ovu priliku g-ða  YAªIN je iskoristila da se upozna sa radom Instituta za istraživanje genocida i zločina protiv čovječnosti i odradi intervju sa direktorom instituta dr. Admirom Muratovićem.

Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi Soykırım Enstitüsü

Sancak'taki
Soykırım Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Admir Muratovic, Boºnakları hedef
alan soykırımları Gözde Kılıç Yaºın'a anlattı. 

http://www.21yyte.org/tr/yazi6198-Uluslararasi_Yeni_Pazar_Universitesi_Soykirim_Enstitusu.html