BANU – Promotivna skupština

Nakon tromjesečnih priprema Inicijativnog odbora kojeg
je predvodio muftija Muamer Zukorlić, na Internacionalnom univerzitetu u
Novom Pazaru 09.06.2011. god. osnovana je Bošnjačka akademija nauka i
umjetnosti.