Sandžačka sofra

Internacionalni
Univerzitet u Novom Pazaru i Bošnjačka kulturna zajednica su 10. 6. 2011. u okviru „Dana studenta
2011.“ po prvi put priredili manifestaciju „Sandžačka sofra“ i to baš na trgu
Gazi Isa-bega Ishakovića u Novom Pazaru.