Fetva o nadriljekarstvu i iscjeliteljskim seansama Turabija

Rijaset Islamske zajednice
u Bosni i Hercegovini je na Drugoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana
11. redžeba, 1432./ 13. juna, 2011. god „izrazio zabrinutost pojavom i
promoviranjem nadriljekarstva u Bosni i Hercegovini" te predložio Vijeću
za fetve da održi vanrednu sjednicu i razmotri to pitanje radi donošenja fetve
i jasnih stavova.

Na temelju toga, Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice
u Bosni i Hercegovini je održalo vanrednu sjednicu u srijedu 13. redžeba,
1432./ 15. juna, 2011. god. pod predsjedavanjem reisu-l-uleme dr. Mustafe
Cerića, vrhovnog muftije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uz učešće
članova Vijeća: zamjenika reisu-l-uleme hfz. Ismeta Spahića, muftija banjalučkog
Edhema Čamdžića, bihaćkog Hasana Makića, goraždanskog Hameda Efendića,
mostarskog Seida Smajkića, sarajevskog Husejina Smajića, travničkog Nusreta
Abdibegovića, tuzlanskog Husejna Kavazovića, zeničkog Ejuba Dautovića i vojnog
muftije Ismaila Smajlovića te je nakon razmatranja ovog pitanja usvojilo
prijedlog fetve koju je napisao fetva-i emin dr. Enes Ljevaković u kojoj se
kaže:

-Na temelju Časnoga Kur'ana i Sunneta Allahovog Poslanika,
a.s., a nakon uvida u izjave nadriljekara-iscjelitelja Mekkija Turabija i
načina na koji on vrši svoje iscjeliteljske seanse, Vijeće za fetve Rijaseta
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaključuje da se radi o
neprihvatljivom djelovanju. Nadriljekarstvo je šerijatski zabranjeno (haram),
odlazak nadriljekaru na iscjeliteljsku seansu je, takoðer, šerijatski
zabranjeno djelo kao i svaki vid pomoći, saradnje, promoviranja i promicanja
takve i sličnih aktivnosti kojima se obmanjuju lahkovjerni ljudi,
manipulirajući njihovim željama i potrebama.

Temeljem gore donesene fetve, Vijeće za fetve Rijaseta
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donosi slijedeće zaključke i zahtjeve:

Pojava Mekkija Turabija i njegovo djelovanje u Sarajevu, a
time i u Bosni i Hercegovini, šerijatski je zabranjeno (haram), pa se ljudima
koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan savjetuje da se klone ovog harama.

Prema saznanjima do kojih je došlo Vijeće za fetve Rijaseta
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, oni koji su išli na Turabijeve seanse
nisu izliječeni i osjećaju se prevarenim.

Prošlogodišnje Turabijeve seanse u Sarajevu narušile su
ugled i nanijele moralnu štetu Bosni i Hercegovini jer je Mekki Turabi uzimao
našu zemlju kao primjer uspjeha njegovog nadriljekarstva.

Prema tome, Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini zahtijeva od nadležnih organa vlasti, medicinske
struke  i znanstvene javnosti da zaustave obmanu i sramotu koja se nanosi našem
društvu pojavom i djelovanjem nadriljekara Mekkija Turabija.

Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini zahtijeva od domaćina i pokrovitelja nadriljekarstva preko osobe
Mekkija Turabija da odustanu od ovog, po opće duhovno i duševno stanje društva,
štetnog djelovanja sa nesagledivim posljedicama.

Ova fetva sa rečenim zaključcima i zahtjevima ima se
pročitati u svim džamijama u domovini i dijaspori sa minbera u petak, 15.
redžeba, 1432. / 17. juna, 2011. godine.

Svemogući Allahu, osnaži nas da budemo i ostanemo na Pravom
putu!

Sveznajući Allahu, pouči nas da lijek tražimo i naðemo ga na
način s kojim si Ti zadovoljan!

Milostivi Allahu, omili nam halal, a udalji nas od harama!
Amin!

Rijaset.ba