Cirkus u režiji FTV-a

ImageDana 16. juna 2011. godine održana je
‘Sesija’ ili kako je FTV pompezno najavljivala – rasprava o različitim
stavovima po pitanju organiziranja BANU. Bili smo uvjereni da će to biti
spontana rasprava o ciljevima Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti
(BANU). S tim uvjerenjem nestrpljivo smo očekivali početak emisije.

No, čim su predstavljeni učesnici u
emisiji, sve je bilo jasno kao dan. FTV je pozvala osvjedočene
antibošnjake da kažu svoja, već dobro znana, mišljenja o formiranju
svega što je bošnjačko, pa i BANU.

Zahvaljujući voditeljici, rasprava je uporno skretana na ‘slijepi kolosijek’. Ne mislimo dužiti. Evo, naših čvrstih utisaka:

– FTV je pozvala u emisiju one ljude za
koje se sa sigurnošću moglo znati da će tražiti „dlaku u jajetu", ili
kako se to sportskim riječnikom kaže „greške u koracima", prilikom
formiranja ove nevladine, prijeko potrebne bošnjačke institucije. Tu su
se mogla čuti u pravom smislu riječi, izrežirana pitanja kao: A, zašto u
formiranju BANU učestvuje reisu-l-ulema i muftija Zukorlić kao vjerske
osobe, kako će se finansirati BANU i da li BANU predstavlja, u neku
ruku, konkurenciju postojećoj ANU BiH.

– Postavljena su i takva pitanja (na
kojim je voditeljica insistirala) koja su se svela na (zamislite!)
pretpostavke, da će se BANU baviti dnevno-političkim pitanjima, kao još
neka, da ih sada ne nabrajamo, nebulozna pitanja.

– Zašto je na taj skup pozvan standardni
„igrač", pritajeni islamofobil, historičar dr Lovrenović koji odriče
pravo legalno izabranom predsjedniku BANU, kao i dr. Jahiću da se miješa
u historijsku problematiku, a on se bez ikakve smetnje, može miješati u
sva područja mimo svoje historije (njegovo mišljenje, po Bogu,
zaključak je svih sesija RTV na koje je ovaj historik pozvan).

– Zašto se biraju telefonski učesnici u
raspravi, koji će govoriti isključivo protiv formiranja BANU, a ne i oni
(recimo iz Tuzle) koji su se u prvom telefonskom kontaktu,
prijavljujući svoju diskusiju, argumentirano izjasnili za BANU – nije
uključen (rečeno je: „Dajte broj, nazvaćemo vas." i nisu nazvali).

– Od četiri sagovornika, samo je jedan
bio iz BANU, dok su drugi bili internacionalni i nacionalni dekor, pa se
mogao steći apsolutno pogrešan utisak o tome da je većina Bošnjaka
protiv formiranja BANU!?

– Slika je sasvim drugačija od one koju
nam dušebrižna, antibošnjačka FTV želi prikazati. Prije deset i više
godina BZK ‘Preporod’ BiH na svojim redovnim jesenjim susretima (ovaj
puta) u Fojnici, donio je odluku (zna se i na čiji prijedlog) o
formiranju BANU, koja nije tada realizirana zbog personalnih pitanja.

– Očigledno poturanje da je BANU
formirana na ideju reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića i sandžačkog muftije
Zukorlića (i pored objašnjenja predsjednika dr. Jahića) „nije prošla"
ni kod priprostih gledalaca. Šta ako postavimo i ovo pitanje – zar ova
dvojica ljudi (Bošnjaka) nemaju, ama baš, nikakva prava u formiranju
ovakvih institucija? Ko je taj, da ga vidimo i čujemo, koji će im to
pravo na ideju i prijedlog osporiti?

– I na kraju, postavljamo vrlo ozbiljno
pitanje – zašto se ovolika prašina nije dizala u prilikama formiranja
sličnih institucija drugih nacionalnosti? Zašto se želi u startu
„nagaziti" na ovu bošnjačku ideju?

Ovaj pokušaj i difamiranje ideje o
formiranju BANU, u mnogome podsjeća na situaciju kada se u Tuzli, u
organizaciju BZK Preporod Tuzla pripremio i održao znanstveni skup u
naslovu „Djelo Ive Andrića u historijskom i društvenom kontekstu". Nakon
neurotične rasprave koja je dugo trajala, ostao je jedan jedini zapis o
tom dogaðaju o tom osporavanom znanstvenom skupu, knjiga, odnosno
zbornik radova, sve ostalo je bez traga nestalo.

Ovo je očigledan pokušaj razbijanja
potrebnog jedinstva Bošnjaka (na kome je FTV bezuspješno radila) kako bi
se osujetili novi ozbiljni udari na intelektualnu bošnjačku misao,
samosvijest i svježe sjećanje.

Koristićemo (u nekoliko navrata) u emisiji korišteni pojam – ovo je blago rečeno jedan u nizu bezobrazluka FTV. 

Nakon ove emisije, sigurni smo da nećemo
više gledati ovu nazovimo TV, ali ćemo od sada postavljati ozbiljno
pitanje njenog finasiranja.

U potpisu:
Muhidin Pašić, dipl. oec.
Prof. dr. sc. Asim Tenić

Bosnjaci.net