Izljev mržnje

|Glas islama 216 |NAŠE VIÐENJE|
ImageZajednička karakteristika napada na BANU jeste kritika učešća vjerskih velikodostojnika u njenom formiranju. Zaboravlja srpska elita i bošnjački nadničari da je baš srpsko školstvo i akademstvo utemeljeno na svetosavlju, a šta je bio Sveti Sava do crkveni arhiepiskop na čije akademsko-školske slave se primoravaju ići i bošnjačka djeca. Ponovo su na snazi dvostruki standardi za koje srpska akademska i politička oligarhija ima razumijevanja i potpuni konsenzus. Ono što je prihvatljivo za Srbe nedopustivo je za Bošnjake. Ispade da je Sveti Sava civilizacija, a islamski alim prijetnja, opasnost i neprihvatljivost. Svi oni koji ne mogu da se pomire sa kapacitetima bošnjačkog naroda, očigledno nisu kadri da se dostojanstveno suoče sa kapacitetima bošnjačke naučne i intelektualne elite.

Ništa novo i ništa neočekivano za zemlju
Srbiju kada su u pitanju oštre, negativne i na momente šovinističke reakcije
srpskih akademskih, političkih i medijskih struktura na vijest o osnivanju
Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Poslije gorkih iskustava, ratova i
uloge srpskih intelektualnih krugova, a posebno SANU, u planovima i ciljevima
srpskog nacionalnog programa ka konačnom uništenju Bošnjaka, te pojavom
Memoranduma 2 u kojem se nanovo nudi platforma bošnjačkog satiranja, ne čudi
ovakvo ponašanje onih ljudi koji su planirali da u ovom vaktu i zemanu ne
postoji Bošnjaka, a kamoli da bude osnovana BANU. Isti oni koji su planirali „autostradu pakla“ sada napadaju
bošnjačku inteligenciju i ulemu, te omalovažavaju formiranje BANU, koja ima za
cilj učvršćivanje stuba opstanka bošnjačkog naroda, očuvanja i afirmacije
sopstvene vrijednosti i sopstvenog identiteta Bošnjaka.

Ideologija koja je začeta prije sto godina, a
potpunu realizaciju doživjela devedesetih i koja se operacionalizira kroz
ratove, još je na snazi. Srpski akademski krugovi, političari i mediji koji rade za interes režima nisu se suočili
sa svojom prošlošću već su nastavili starom praksom relativiziranja i negiranja
svega što je vezano za Bošnjake. Uz to oni se koriste prostačkim uvredama i
rečenicama koje pokazuju svu podlost i niskost, mržnju, zavist i licemjerje
onih koji te formulacije koriste i plasiraju ih u javnost. Profani karakter
pojedinih političara, akademskih graðana i medija pokazuje da civilizacijske
tekovine mudrosti, lijepog ponašanja, kulture govora i izražavanja, poštivanje
tuðeg prava na slobodu udruživanja, slobodu govora i mišljenja još nisu
prihvatljive u Srbiji. Od strane srpskih krugova ono što je vezano za Bošnjake
sistematski i sistemski se guši, progoni, diskreditira i segregira, omalovažava
i uništava. Tokom ratova to se činilo ubijanjem i progonom, što je meðunarodno
pravo okarakterisalo genocidom, a sada se to vrši u režiji demokrata,  putem svilenih rukavica, tako što se nad
Bošnjacima, njihovim vjerskim i nacionalnim vrijednostima vrši duhovni i
mentalni genocid.

Za napad na BANU koriste se već oprobane i
provjerene metode. Ono što nije lijepo da kaže predsjednik, reći će poslušni
režimski mediji, reći će srpski ministri i narodni poslanici iz redova
Bošnjaka, ili predsjednica (ne)vladine organizacije, nadničarka što se hrani
beogradskim trohama,  koja se uvijek i
iznova u ime njenih hranitelja javlja odašiljanjem otrovnih strijela na islam,
ulemu, Bošnjake i njihove sveukupne vrijednosti.

Zajednička karakteristika napada na BANU jeste
kritika učešća vjerskih velikodostojnika u njenom formiranju. Zaboravlja srpska
elita i bošnjački nadničari da je baš srpsko školstvo i akademstvo utemeljeno
na svetosavlju, a šta je bio Sveti Sava do crkveni arhiepiskop na čije
akademsko-školske slave se primoravaju ići i bošnjačka djeca. Ponovo su na
snazi dvostruki standardi za koje srpska akademska i politička oligarhija ima
razumijevanja i potpuni konsenzus. Ono što je prihvatljivo za Srbe nedopustivo
je za Bošnjake. Ispade da je Sveti Sava civilizacija, a islamski alim
prijetnja, opasnost i neprihvatljivost. Svi oni koji ne mogu da se pomire sa
kapacitetima bošnjačkog naroda, očigledno nisu kadri da se dostojanstveno suoče
sa kapacitetima bošnjačke naučne i intelektualne elite.

Ovih dana je u Sarajevu na snazi prepisivanje
onoga što dolazi iz Beograda. Oni što se stide vlastitoga vjerno kopiraju one
što ih smatraju za jače, bolje i pametnije. U nekim trenucima napadi graðanskih
orijentisanih Bošnjaka na ulemu i islam prevazilaze sve granice dozvoljenog, pa
često napad iz Beograda u odnosu na onaj što dolazi iz Sarajeva izgleda poput
blagog povjetarca u odnosu na oluju. Na snazi je veliko pokazivanje
inferiornosti kod Bošnjaka na ono što dolazi od bošnjačkog nacionalnog
diskursa. Mnogi su se prihvatili ulagivanja genocidnim strukturama umjesto da
se uzdignu iznad šumskog duha i vinu u visine intelektualnih razmišljanja i
stvaranja. Oikofobija je sastavni dio života pojedinih Bošnjaka. Oni će strahom
od sopstvenog doma i odbacivanjem svoje kuće ostaviti sebe kao lovinu onima
koji ne prave razlike meðu Hasom i Husom. Genocid u Srebrenici je to pokazao i
dokazao.

U nedostatku ozbiljne kritike i osporavanja
projekta BANU prilazi se pozivanju pravosuða i tužilaštva da reaguju bez
pozivanja na ijednu zakonsku obavezu koja je prekršena. Imalo obrazovana osoba
bi morala o tome voditi računa i navesti koja to zakonska odredba zabranjuje
udruživanje graðana na naučnoj i umjetničkoj osnovi. Kako je krenulo, u Srbiji
ćemo imati teže stanje od aparthejda. Svojim izljevima mržnje, zavisti i
licemjerjem srpska elita se sve više vraća u Srednji vijek i pokazuje da
evroatlantske vrijednosti demokratije i tolerancije za nju nisu civilizacijska
dostignuća.

Srpska elita i bošnjački nadničari trebaju
znati da se ulema nikada nije prodavala niti predavala. Časnoj i poštenoj ulemi
(intelektualcima) su vjera, čast, obraz i dostojanstvo uvijek bili na prvom
mjestu, iznad umiljavanja bilo kojoj vlasti, osim Božjoj, iznad straha za
egzistenciju i iznad kompromisa na štetu naroda i vjere. Pomenute vrijednosti
za bošnjačku elitu nemaju alternativu. Otuda tako jaki, pametni, hrabri i
nepokolebljivi pojedinci meðu Bošnjacima koji su spremni pokrenuti osnivanje
tako bitne institucije kakva je BANU, koja je upotpunila bošnjačke snove i radit
će na ostvarivanju novih snova i pobjeda. Ti pojedinci se mogu opisati riječima
jednog francuskog književnika koji je rekao: „On je ogroman. Zašto? Zato što
smije. Smjeti – to je cijena napretka.“