Festival islama: NOVA VAROŠ

Manifestacija
„Festival islama“ čiji je inicijator Mešihat islamske zajednice u Srbiji, a
organizatori Islamski kulturni centar „Altun-Alem“, Bošnjačka kulturna
zajednica i Centar za humanitarni rad „Hajrat“ 9. 8. 2011. je nastavljena u Novoj
Varoši.