Festival islama: PRIBOJ

U Priboju u haremu džamije, 8. 8. 2011. održano je prvo veče manifestacije
„Festival islama“ koju su uz saradnju Mežlisa IZ-e Priboj organizovali Islamska
zajednica u Srbiji, Islamski kulturni centar „Altun alem“, Bošnjačka kulturna
zajednica i Centar za humanitarni rad „Hajrat“.