Fetva: Prilog na sergiji nije zekat

ImageNakon više pitanja koja su postavili muslimani u vezi sergije za pomoć
glaðu pogoðenim muslimanima Somalije, koju, rukovoðena islamskim
principom solidarnosti i meðusobnog pomaganja, organizira Islamska
zajednica u Bosni i Hercegovini u petak, 12. ramazana 1432.
H./12.08.2011., po službenoj dužnosti Fetva-emin dr. Enes Ljevaković
donio je u četvrtak, 11. augusta 2011. godine sljedeću FETVU:

„Spomenuta, kao i sve druge sergije, po svojoj šerijatsko – pravnoj
naravi tretira se kao dobrovoljni prilog (obična sadaka) i ne može se
smatrati zekatom niti sadekatu-l-fitrom, koje na institucionalnoj ravni i
po posebnoj proceduri prikuplja Islamska zajednica u Bosni i
Hercegovini u poseban fond `Bejtul-mal`, kao jedina ovlaštena
institucija za tu aktivnost u domovini i dijaspori, a na temelju prakse
Allahovog Poslanika a.s., koji je utemeljio instituciju `Bejtul-mal` u
koju se prikuplja zekat, te kasnije prakse Hulefair-rašidina .
Upozoravamo muslimane da ne nasjedaju na mešetarenje i obmane pojedinih
fizičkih i pravnih lica koja pokušavaju, mimo legalnih i legitimnih
organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizirati
para-sistem prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra radi ostvarivanja
nekih svojih posebnih interesa i ciljeva, čime se unosi sumnja i smutnja
meðu muslimanima", stoji u fetvi koju je izdao Fetva-emin dr. Enes
Ljevaković.

Rijaset.ba