Njemački predsjednik iftario sa Bošnjacima u Berlinu

ImageNjemački predsjednik Cristian Wulff
prisustovao je u utorak (22.8.2011) iftaru kojeg je organizovao Islamski
kulturni centar Bošnjaka u Berlinu. Wulff se založio za više dijaloga
izmeðu muslimana i hrišćana. „Što više znamo jedni o drugima, utoliko
ćemo umanjiti meðusobne predrasude", rekao je pored ostalog njemački
predsjednik na iftaru u Islamskom kulturnom centru Bošnjaka u berlinskoj
četvrti Kreuzberg.

Wulff je pred oko 100 članova centra
pohvalio angažman Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu na
integraciji mladih Bošnjaka u Njemačkoj. „Integraciju, učenje njemačkog
jezika i višejezičnost bi trebalo posmatrati kao šansu za našu zemlju.
„U Njemačkoj, na Balkanu i cijelom svijetu je potreban miran odnos meðu
religijama", rekao je Wulff.

Wulff je domaćinima zaželio širenje
centra. "Centar je pozitivan dio Berlina", rekao je Wulff. Posjeta
Islamskom kulturnom centru Bošnjaka za njemačkog predsjednika je bila
premijera. Dok je bio premijer njemačke savezne zemlje Donja Saksonija,
Christian Wulff je često odlazio na iftare.

22 godina Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu

slamska zajednica je prvi oblik
organizovanja Bošnjaka u Berlinu, koja je formirana u septembru 1989.
godine (od 1992. Islamski kulturni centar), i svojim djelovanjem pokriva
područje Berlina i svih pokrajina bivšeg NDR-a.

iftar-berlin-ram-2011-2

Do septembra 1994. godine aktivnosti
IKC-a su bile prilagoðene prostoru u kojem se nalazio, meðutim prelaskom
u nove prostorije, "Bošnjačke biblioteke", otvaraju se široke
mogućnosti rada i djelovanja IKC-a.

Rad centra se odvija kroz četiri sekcije: vjersku, kulturnu, humanitarnu i sportsku.

dw-world.de