Krše se prava bošnjačke djece

ImagePovodom početka školske 2011/2012. godine Bošnjačko
nacionalno vijeće upućuje čestitke svim učenicima osnovnih i srednjih škola, a
naročito onima koji ove godine prvi put sjedaju u školske klupe. Svima im
želimo da uspješno stječu korisna znanja i izgraðuju svoj karakter karakter u
duhu humanih, moralnih i pacifističkih vrijednosti kako bi izrasli u generacije
slobodarskog duha originalnih intelektualnih pogleda na svijet.

Nažalost, državni organi, posebno Ministarstvo prosvjete i
nauke, ni ove godine nije imalo sluha za potrebe učenika bošnjačke
nacionalnosti kada je u pitanju grupa nacionalnih predmeta. Udžbenici
historije, geografije, srpskog jezika i književnosti još uvijek sadrže
poluistinite, diskriminatorske i genocidne sadržaje, kao i one kojima se teži
negirati posebnost svkog nesrpskog naroda i zajednice u srbijanskome društvo,
odnosno kojima se vrši tiha asimilacija i srbizacija ne samo bošnjačke već i
sve ostale djece nesrpske nacionalnosti.

Ministarstvo prosvjete i nauke i sam ministar Obradović nisu
ništa učinili, pored mnogih zahtjeva roditelja i bošnjačkih institucija, kako
bi se status nastava iz predmeta Bosanski jezik sa elementima nacionalne
kulture u školama u kojima su učenici bošnjačke nacionalnosti u većini
promijenio iz fakultativnog u obavezni. Žalosno je što Ministarstvo prosvjete
nije odobrilo udžbenike za predmet Bosanski jezik sa elementima nacionalne
kulture za više razrede osnovnih škola, što dozvoljava da ovaj predmet predaju
nekvalificirani nastavnici i što bošnjačku djecu dovodi u nezavidan položaj da
biraju izmeðu bosanskoga jezika i informatike.

Bošnjačko nacionalno vijeće zahtjeva od predsjednika Tadića,
premijera Cvetkovića i resornog ministra Obradovića da hitnim dekretima
zaustave dalju diskriminaciju i asimilaciju bošnjačke djece kroz sistem
srbijanskog školstva, te da obezbijede uvjete da se cjelokupna nastava u
bošnjačkim sredinama izvodi na bosanskome jeziku, kao što je slučaj sa djecom
vojvoðanski Maðara, Slovaka, preševskih Albanaca i drugih naroda i nacionalnih
zajednica u Srbiji. U protivnom, smatrat ćemo ih lično odgovornim za posljedice
nesavjesnog, neprincipijelnog i nejednakog odnosa prema svim graðanima Srbije.

Izvor: BNV.rs