Centralna akademija u Prijepolju

U Prijepolju je drugog dana Bajrama otpočela manifestacija „Bajramski dani bošnjačke
kulture" koju organizuju Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačka
kulturna zajednica.