Šejh Jusuf El-Kardavi: Šta nakon ramazana

ImageSve je osim Njegovog Lica prolazno. Ramazan je prošao kao što sve na ovom
svijetu prolazi. Sve nagomilano ide ka razlaganju, sve živo ka umiranju,
a sve na ovom svijetu ka iščeznuću:

 

„I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom
bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njega, propasti! On će suditi, i
Njemu ćete se povratiti!" (El-Kasas: 88).[1] 

Mi smo prolazni. Cio život je prolazan. Sve je na ovom svijetu prolazno. Sve je na njemu promjenljivo i prolazno:

„Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti" (Er-Rahman: 26-27).[2] 

Vrijeme promiče i život promiče, a mi
dolazimo i odlazimo. Živo danas, mrtvo je sutra. Ko je bio danas na
površini Zemlje, sutra će biti u njenim dubinama. To je pravilo života.
Ono što ostaje su iman i dobra djela. Sve je prolazno, samo ostaju dobra
djela koja su učinjena u ime Allaha, dž.š.

Bajramska radost postača

Polazeći odavde, dužnost muslimana je da
zastane par intervala nakon Ramazana i upita sebe šta je u njemu
učinio, da li je svoju dužnost ispunio potpuno ili djelimično?

Onaj koji je ispunio svoju dužnost
potpuno, ima pravo da se raduje. To nam potvrðuje sljedeći
hadis: „Postač ima dvije radosti kojima se raduje: prva radost je zbog
iftara kada nastupi, a druga je kada sretne svog Gospodara raduje se
postu kojeg je postio." Radost zbog iftara je dnevna radost kada postač
konzumira hranu i piće koji su mu bili zabranjeni. Postač tada veli:
„Nestalo je žeði i znoja, a osigurana je nagrada, ako Allah, dž.š.,
htjedne!" Takoðer, postač će reći: "Gospodaru, radi Tebe sam postio i
Tvojom opskrbom se iftario". Onda će postač moliti Allaha da mu pokloni
dobro dunjaluka i Ahireta. Od dnevne radosti su sankcionirani oni čija
su lica i srca ocrnjela i koji nisu spoznali dužnost prema Ramazanu i
prema Gospodaru Ramazana. Nakon toga dolazi Bajram, te se postači raduju
što je Ramazan protekao u dobru. To je radost zbog Allahove volje da se
taj mjesec provede u pokornosti. Tu radost je Kur'an ovako opisao:

„U Allaha se uzdamo!" – rekoše oni.
"Gospodaru naš, ne učini da zbog nas doðu u iskušenje ljudi koji nasilje
čine" (Junus: 85).[3]

Radovanje istini i radovanje neistini

Postoje dvije vrste radovanja; radovanje
istini i radovanje neistini. Radovanje istini znači radovati se zbog
milosti, blagodati i volje Allaha, dž.š., za našu pokornost. A radovanje
neistini je identično slučaju onih kojima je, kada su ulazili u
Džehennem, rečeno:

„To vam je zato što ste bez ikakva osnova na Zemlji bahati bili i što ste likovali" (El-Gafir: 75).[4] 

Oni koji se raduju neistini, raduju se
haram imetku kojeg posjeduju, ugledu kojeg privremeno uživaju, a uz to
se ne zahvaljuju Allahu. Oni se raduju zbog svog imetka i djece, te onom
što im je priušteno od harama; strastima, uživanju i imetku:

„Ulazite kroz kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati, a ružno je prebivalište oholih" (El-Gafir: 76).[5] 

Neke radosti su gubitak na dunjaluku i
Ahiretu za čovjeka koji se raduje. To su oni za koje je Allah rekao da
će ih zadesiti nesreće. Njima srca nimalo nisu suptilna, a oči
im suze ne rose. Oni se ne okorištavaju poukom. Njihova srca su kamena i
stjenovita:

„Ali srca vaša su poslije toga postala
tvrda, kao kamen su ili još tvrða, a ima i kamenja iz kojeg rijeke
izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima
ga doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. – A Allah motri na
ono što radite" (El-Bekare: 74).[6] 

Allah o njima kaže:

„A poslanike smo i narodima prije tebe
slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bi li poslušni postali.
Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca
njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su
radili. I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije
svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada
bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili" (El-En'am:
42-44).[7] 

To je iznenaðenje:

„Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor
poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati i
vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!" (El-Kalem:
44-45).[8] 

U hadisu se navodi: "Allah odgaða kaznu
nasilniku, ali kad mu kazna doðe, neće ga pomilovati." Zatim je
Poslanik, s.a.v.s., proučio sljedeći ajet:

„Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad
kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje Njegovo
zaista je bolno i strašno" (Hud: 102).[9] 

Kada vidiš neke nasilnike da dugo,
lijepo i raskošno žive, te da su blagodatima opijeni i sretni, znaj da
ih čeka neprijatno iznenaðenje. Znaj da će biti sa neba frapirani
velikom katastrofom. U ovom kontekstu Allah, dž.š., veli:

„I kada bi zaboravili ono čime su
opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im
je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku
nadu izgubili, i zameo bi se trag narodu koji čini zlo, i neka je
hvaljen Allah, Gospodar svjetova!" (El-En'am: 44-45).[10]

Hvala Allahu što je prekinuo trag
tiranima jer su oni zaista nepogoda za sve ljude i univerzum. Zbog
kidanja njihovog traga Allahu treba zahvaliti, a to je sigurno znak
pobožnosti i prihvaćanja Njegove svemoći nad svim svjetovima. Ovakvo
radovanje i veselje prouzrokuje zlo na dunjaluku i Ahiretu onima koji se
vesele. Nije svako radovanje pohvalno. Radovane zbog istine,
pobožnosti, uspjeha, je pohvalno radovanje. Radovanje zbog obijesti,
uobraženosti je nepohvalno. Takvo radovanje je zabranjeno Karunu kada mu
je narod Musaov rekao:

„Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih
je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega
teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. "Ne budi obijestan, jer Allah
ne voli one koji su obijesni!" – govorili su mu ljudi iz naroda
njegova" (El-Kasas: 76).[11] 

Što znači: ne budi ohol zbog onoga što posjeduješ od blagodati. Ne budi umišljen i sujetan, jer Allah ne voli takvu sortu ljudi.

Opreznost od divljenja svojom pobožnošću

Ako musliman bude od onih koje je Allah,
dž.š., učinio da posti ispravnim ubjeðenjem i očekivanjem Njegove
nagrade, a uz to je klanjao i lijepo i pravilno postio, onda ima pravo
da se raduje tom uspjehu od Allaha, dž.š., ali bez divljenja svojom
pobožnošću. Nemoj se diviti svojem ibadetu, jer na znaš da li ti je ta
pokornost prihvaćena, ili ne? Možda je u njoj bilo greške? Možda je ona
činjena uz dozu pretvaranja i neiskrenosti, ili pak oholosti? Oholost je
rušitelj i obarač pokornosti. Zbog toga je Alija rekao: "Zlo koje te
zadesi je bolje kod Allaha od dobra kojem se diviš." Znači nesreća koja
te zadesi i zbog koje se kaješ i unizuješ, je bolja od dobra zbog kojeg
se dičiš i ponosiš. Značenje ove izreke je shvatio Ibn Ataullah i to
mudro prokomentarisao;

"Možda ti je Allah otvorio vrata
pokornosti, ali ti nije otvorio vrata primanja. Možda ti je odredio
činjenje nekog grijeha koji je bio uzrok povratka (Allahu). Grijeh koji
ti je donio poniženje i poraz je bolja od pokornosti koja ti donese
divljenje i oholost."

To je pokornost poslije koje ti nailazi
oholost i gordost zbog koje ćeš govoriti: Ima li mi ravna?! Ja sam taj
koji je postio i klanjao! Ja sam taj koji je klanjao teravije i noću
ustajao na namaz! Ja sam taj koji je udjeljivao i siromahe hranio! Ali
šta ti govori, jadniče, da je to kod Allaha već prihvaćeno? Jedne
prilike je grupa dobrih ljudi otišla kod svoga učitelja koji je bio na
samrti. Našli su ga kako plače, pa su ga sa čuðenjem pitali: Zašto
plačeš kada ti je Allah omogućio činjenje dobrih djela. Postio si i
klanjao puno puta, udjeljivao si sadaku, išao si na hadž i umru nekoliko
puta? On im odgovori: Odakle znam da mi je sve to kabul kod Boga?
Allah, dž.š., veli:

„I ispričaj im o dvojici Ademovih
sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa
kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao:
"Sigurno ću te ubiti!" – "Allah prima samo od onih koji su dobri" – reče
onaj" (El-Ma'ide: 27).[12]

Odakle znam da ja njima pripadam?

Zato budi veseo kada budeš pokoran, a ne
divi se samom sebi. Boj se i budi oprezan od Allahovog iskušenja. Budi
obazriv baš onako kako je rekao Ebu Bekr es-Siddik, r.a.: "Tako mi
Allaha, nisam siguran od Allahovih iskušenja, pa makar mi jedna od mojih
nogu bila u Džennetu."Vjernik stalno ima na umu Ahiret i moli za
Allahovu milost. Želi Njegovu milost, a boji se Njegove kazne. On je bez
obzira na svoja djela stalno izmeðu nade i straha.

Poraz grješnika na Bajramu

Oni koji se pokoravaju Allahu, dž.š.,
žive intervale radosti, a što se tiče grješnika, oni doživljavaju poraz
za porazom i kajanje za kajanjem. Postačima i klanjačima su lica u
vrijeme Bajrama svijetla, blistava i nasmijana, dok su grješnicima koji
ne daju pravo Ramazanu, a nose muslimanska imena i žive meðu
muslimanima, lica crna i žalosna. Koliko mi je samo došlo pisama i
telefonskih poziva u kojima se žene žale na svoje muževe a sinovi na
svoje očeve da se iftare u danima Ramazana i u njima traže da ime se
toči alkohol! Zar ovo nije nezgoda i da u našim redovima postoje ljudi
koji se iftare u toku Ramazana, a njihovi sinovi poste!? Koliko djece od
sedam do osam godina su postili Ramazan, a vidimo čovjeka u godinama
kako u toku Ramazana jede i pije. Njegova supruga i sin ga od toga
upozoravaju i podsjećaju na dužnost posta, ali se on ne opamećuje niti
pouku prima. Zar to nije nesreća? Nesreća je što postoje meðu nama ljudi
slični ovom primjeru. Njih društvo treba bojkotirati i sankcionirati
kako bi ih vaspitali. Ljudi se u takvom slučaju moraju osjećati kao da
sa sobom nose virus AIDS-a i ANTRAX-a.

Oni nemaju Ramazana, niti Bajrama. Bajram nije njihov, već onih koji su postili i klanjali.

Nastavak s pokornošću nakon Ramazana

Musliman kojem je Allah dozvolio da bude
Njemu poslušan ima pravo radovati se, ali ima pravo na još jedno
veselje i radost: taj trenutak je veselje zbog dozvole da bude pokoran i
ustrajan na putu pokornosti. Mora biti sretan što je prigrabio korist
od Ramazana kojeg je postio. Ramazan je poput baterije, pa okoristi se
tom baterijom na putu ka Allahu. Ramazan ti je podario poputbinu, pa se
okoristi tom putnom opskrbom. Ne trebaš biti vezan za Allaha samo u
Ramazanu. Ne trebaš učiti Kur'an samo u toku Ramazana, a potom ga
ostaviti u vitrinu sve do sljedećeg Ramazana. Ne dolikuje ti da ideš u
džamiju za vrijeme Ramazana, a zatim da to prekineš sve do sljedećeg
Ramazana. Tvoja aktivnost nekad se smanjuje to je prirodno, ali ti
Ramazan tu aktivnost uvećava. Ramazan je sezona pokornosti dobrim
ljudima. Ali prekidanje bogoslužja nakon Ramazana nije dopušteno. Ko je
obožavao Ramazan, Ramazan je umro, a ko je obožavao Allaha, pa On je
živi koji ne umire. Postojanost i kontinuitet u pobožnosti je odlika
vjernika. Poslanik, a.s. je vrlo često učio ovu dovu:

„O ti koji vladaš srcima, moje srce
učvrsti u Tvojoj vjeri." Jedna od dova onih koji su učvrstili svoja
stopala u nauci je sljedeća: "Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da
skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost;
Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!" (Ali Imran: 8).[13] 

Dakle, nemoj zalutati nakon što si bio
na Pravom putu, nemoj posrnuti nakon što si bio istrajan na njemu, već
ostani u stalnoj pokornosti Allahu. Allah, dž.š., je rekao:

„Onima koji govore: "Gospodar naš je
Allah" pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki’ "Ne bojte se i ne
žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo
zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njenu ćete
imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete,
bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv" (Fussilet:
30-32).[14] 

Meleki se spuštaju nad njima, nad onima
koji su rekli Allah nam je Gospodar i na tome su ustrajali. To su rekli
na smrtnom času i meleki su ih tada obradovali Džennetom i opštim
dobrom. Ovi ljudi zaista zaslužuju da se neposredno prije smrti obraduju
Džennetom:

„One kojima će meleki duše uzeti – a oni
čisti, i kojima će govoriti: "Mir vama! Uðite u džennet zbog onoga što
ste činili!" (En-Nahl: 32).[15] 

Kada bi Poslanik, a..s., radio neki
posao, onda bi ga adekvatno završio, odnosno permanentno bi ga radio.
Poslanik, s.a.v.s., bi govorio: "Allahu najdraže djelo je ono koje se
stalno čini, pa makar bilo i malehno". Vrlo je važno da se na svom radu
ustraje, a da se ne prekine. Nemoj biti ambiciozan, da bi nakon toga bio
pasivan i indolentan. Nemoj tako postupati. Odvoji tvoje vrijeme za
Allaha, namaz, Kur'an, mesdžid i za činjenje dobrih djela i posjećivanje
svoje braće i rodbine. Nemoj izgubiti ono to si za vrijeme mjeseca
Ramazana zaradio. Čuvaj dobro tu veliku opskrbu i poputbinu.

"Opskrbi se za ono što je neizbježno,

jer je smrt stjecište robova,

želiš li biti drug narodu koji ima opskrbu,

a da tada ti budeš bez nje?!"

Ono što se posebno izdvaja jeste da ti
neće niko udijeliti dio svoje opskrbe na Ahiretu. Svaki čovjek je čuvar
svoje opskrbe i neće se sa njom razbacivati, niti će je dijeliti ocu,
majci, djetetu, niti bratu. Svaki će govoriti šta će biti sa mnom, šta
će biti sa mnom:

„O ljudi, bojte se Gospodara svoga i
strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći,
niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je
istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u
Allaha šejtan ne pokoleba" (Lukman: 33).[16]

Dragi muslimanu, čuvaj ono što si
zaradio za vrijeme Ramazana. Ustraj na tom putu sjećanja pa makar i u
manjem intenzitetu, ali ustraj u činjenju dobra.

Budi pobožnjak, a ne samo ramazandžija

Islam ne želi od čovjeka da bude samo
sezonac, ili da bude poslušan Allahu samo u odreðenim mjesecu, a da
zatim to potpuno prekine. Dobri prethodnici bi govorili: "Ružan li je
onaj narod koji ne zna za Allaha, osim u vrijeme Ramazana. Budi pravi
pobožni čovjek, a nemoj biti samo ramazandžija." To znači da ne trebaš
biti pobožan samo u Ramazanu, već moraš biti pobožan u svakom mjesecu.
Povećaj pokornost i aktivnost u Ramazanu, ali nastavi sa pokornošću
Allahu, dž.š., i nakon mjeseca Ramazana. To će biti indikacija da ti je
Allah prihvatio post i namaz. Dakle, signal prihvaćanja dobročinstva,
jeste spremnost činjenja i dobročinstva nakon ramazana. Tako Alah,
dž.š., u Kur'anu veli:

„A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa? (Merjem: 67);[17] 

"A onaj koji roditeljima svojim kaže:
"Ih, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki
narodi bili i nestali!" – a oni, zazivajući Allaha u pomoć, govore:
"Teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se, doista, obistiniti!" On
odgovara: "To su izmišljotine naroda drevnih!" (Muhammed: 17).[18] 

A signal kazne za učinjeno zlo djelo
jeste činjenje zala nakon toga. To je kazna prije one ahiretske, ali ako
Allah htjedne i bude tobom zadovoljan pružit će ti priliku da se
pokaješ i da dobro jedno za drugim činiš. Draga braćo, Ramazan je
protekao i bit će nam svjedok u našu korist, ili svjedok protiv nas.
Molim Allaha, dž.š., da nam bude ovo prvo i da nam bude zagovornik, jer
se u predaji navodi sljedeće: "Post i Kur'an će se na sudnjem Danu
zalagati za rob. Post će reći: Gospodaru, ja sam mu zabranio hranu i
strast pa primi moje zagovaranje. A Kur'an će reći: „Branio sam mu
spavanje noću, pa primi moje zagovaranje za njega." Pa će Allah njihove
zagovore primiti."

Post šest dana Ševvala

Zbog kontinuiteta bogoslužja i nastavka
veze sa Allahom, dž.š., i nakon Ramazana, ono što je islam propisao, a
Poslanik, s.a.v.s., na to potaknuo, jeste post šest dana mjeseca
Ševvala. U tom smislu poslanik, a.s, veli: "Ko isposti Ramazan, zatim
posti šest dana ševvala, kao da je čitavu godinu postio". Tumačenje ovog
hadisa nam dolazi u drugom hadisu gdje Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Allah
je učinio da za jedno dobro djelo desetostruko nagradi, tako biva jedan
mjesec posta kao deset mjeseci, post šest mjeseci nakon Ramazana biva
nagrada kao za dva mjeseca, tako da se dobiva zbir od jedne potpune
godine." Dakle, mjesec Ramazana se računa kao post od deset mjeseci, a
šest dana kao dva mjeseca i taj zbir čini cijelu godinu posta, odnosno
12 mjeseci. Pa ako čovjek tako nastavi svake godine, isto kao da je
postio cijelo vrijeme. Islam od čovjeka želi da nakon farza klanja
nafilu isto kao što klanja farz, pa nakon toga klanja sunnet. Dva rekata
prije sabaha, dva prije podne namaza i poslije namaza, dva rekata nakon
akšama i dva rekata nakon jacije. Čemu svi ovi suneti služe? Oni služe
da bi se nadoknadile greške i lapsuzi. To je dakle slično preventivnom
kreditu koji nadoknaðuje greške u farzu. S druge strane on je na
suprotnoj strani tvojih ružnih djela, jer je kredit tvojih ružnih djela
veliki i zahtijeva nešto što će im biti u opoziciji. I sa treće strane
ti suneti te više približavaju Allahu, dž.š.

"Moj rob mi se približava nafilama sve
dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postanem njegov sluh kojim čuje,
njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom prihvaća, njegov noga kojom
hodi. Ako Me zamoli, udovoljit ću mu, a ako zatraži Moju zaštitu,
zaštitit ću ga."

Zbog ovoga je Allah propisao post šest
dana ševvala. Neki učenjaci vele da treba postiti dva dana nakon
Bajrama, a drugi vele da je bitno da se posti u toku ševvala. Nije
neophodno da se isposte iz jednog maha, već može naizmjenično. Sve je
ovo radi kontinuiteta činjenja bogoslužja i radi zadržavanja vjernikove
veze sa Allahom i da se ona nikada ne prekine. Takvo je stanje vjernika:
on je ustrajan u pokornosti i činjenju dobra. Ne prestaje to činiti
niti se njiše lijevo i desno, jer stalno moli Allaha da ga uputi na
Pravi put. On razumije riječi Allaha koje su upućene Poslaniku:

„Ti idi pravim putem, kao što ti je
nareðeno, i neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne
budite, jer On dobro vidi ono što radite" (Hud:112).[19] 

Musliman se stalno trudi da bude od onih za koje Allah, dž.š., veli: 

„Oni koji govore: "Naš Gospodar je
Allah!" – i istraju na pravom putu, neka se ničega ne boje i ni za čim
nek ne tuguju! Oni će stanovnici dženneta biti, i u njemu će vječno
boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili" (El-Ahkaf:
13-14).[20]

Ovo kažem i molim Allaha, dž.š., da meni
i vama oprosti. Molite Ga za oprost, jer je On Milostivi i oprašta.
Molite Ga odazvat će vam se!

 


[1]  وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨)

[2]  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦)وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ (٢٧)

[3]  فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥)

[4]  ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥)

[5]  ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦)

[6] ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ
مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا
لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ (٧٤)

[7] وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى
أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢)فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا
تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣)فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) 

[8]  فَذَرْنِي وَمَنْ
يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا
يَعْلَمُونَ (٤٤)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥)

[9]  وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (١٠٢)

[10] فَلَمَّا نَسُوا مَا
ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا
فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ
(٤٤)فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥) 

[11]  إِنَّ قَارُونَ كَانَ
مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا
إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ
لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦)

[12] وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ
ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ
أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأقْتُلَنَّكَ قَالَ
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) 

[13]  رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)

[14] إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا
رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ
أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠)نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١)نُزُلا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) 

[15]  الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ
الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢)

[16] يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ
وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ
بِاللَّهِ الْغَرُورُ (٣٣) 

[17]  أَوَلا يَذْكُرُ الإنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (٦٧)

[18]  وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧)

[19]  فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٢)

[20] إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا
رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ
يَحْزَنُونَ (١٣)أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤)  

 

Jusuf el-Karadavi (Prijevod sa arapskog: Džemo Redžematović)

(www.monteislam.com)