O Nedžadu Ibrišimoviću

Riječi reisuleme dr. Mustafe Cerića, predsjednika BANU dr. Ferida Muhića i potpredsjednika BANU dr. Dževada Jahića u povodu smrti akademika i osnivača BANU Nedžada Ibrišimovića.