“RTS – Graðanin” o Sandžaku

Emijia Graðanin koja se emituje na drugom programu RTS-a, 17. 9. 2011., tretirala je SANDŽAK. Na ovu temu govorili su:

  • prof. dr. Admir Muratović,
  • Sead ef. Šaćirović,
  • hfz. Irfan ef. Malić
  • i dr.