20 godina od Referenduma za autonomiju Sandžaka

Image

Narodno vijeće Sandžaka

Tribina u povodu
XX GODINA OD REFERENDUMA ZA AUTONOMIJU SANDŽAKA

Govore:
Sead Šaćirović
Džemail Suljević