“Gradimo mostove, a ne zidove” projekat IUNP-a i Helsinškog odbora za ljudska prava

Image

Predstavnici Helsinškog odbora iz
Norveške, Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Helsinškog odbora za
ljudska prava u BiH boravili su danas na Internacionsalnom univerzitetu u Novom
Pazaru povodom implementacije projekta ’’Gradimo mostove, a ne zidove’’.
Delegaciju Helsinškog odobora koju su činili Enver Ðuliman, koordinator
projekta, Izabela Kisić i Naida Pekmezović najprije je primio rektor, prof.dr
Mevlud Dudić . Zatim je projekat predstavljen i rukovodiocima Departmana
Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. 

Sam projekat ’’Gradimo mostove, a
ne zidove’’ ima za cilj uvoðenje predmeta Ljudska prava i Interkulturalnost na
univerzitete, organizovanje tribina i konferencija i izdavanje publikacija.
Inače projekat realizuju pored Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru još
jedan univerzitet iz Srbije i dva iz Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom
Helsinškog odbora za ljudska prava. Predstavnici Helsinškog odbora  istakli su značaj realizacije projekta kao i
to da će predavači pored istaknutih profesora iz ovih oblasti biti i ljudi koji
se svakodnevno bave ljudskim pravima. Projekat podrzumeva i razmenu studenata,
posjete tribinama i seminarima od strane studenata univerziteta koji učestvuju
u projektu. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava ističu još i da su zadovoljni
dosadašnjom saradnjom i dinamikom kojom se vrši realzacija projekta na Internacionalnom
univerzitetu u Novom Pazaru.

UNINP.edu.rs