Salatu dženazeti-l-gaib saudijskom princu Sultanu

Image

Danas je nakon džume namaza  u svim
glavnim džamijama u Bosni i Hercegovini  klanjana salatu
dženazeti-l-gaib, dženaza u odsutnosti,  saudijskom princu Sultanu bin
Abdulazizu Al Saudu. 

Merhum  Sultan bin Abdulaziz Al Saud  je
nastojao činiti dobro, brinuti se o siromašnima gdje god bili, u
Kraljevini Saudijskoj Arabiji i izvan nje, interesirao se o stanju
muslimana, jačao njihove pozicije, podržavao njihove odgojne, obrazovne i
kulturne projekte, a naročito u zemljama Balkana, Bosni i Hercegovini
posebno koja  je imala sreću u njegovom dobročinstvu i kontinuiranoj
podršci na različitim poljima.