Memorijalni marš Bijelo Polje-Tomaševo (Šahovići 1924-2011) – HRONOLOGIJA

ImageMemorijalni marš Bijelo Polje-Tomaševo/Šahovići 1924-2011 zamišljen
je kao spomen na 87.godišnjicu genocida nad nedužnim muslimanskim
življem u Vraneškoj dolini, današnje Tomaševo (Šahovići) i Pavino Polje
sa okolnim selima. 

Ideja o organizovanju jednog ovakvog projekta se
javila prilikom prošlogodišnjeg učešća na Maršu mira Nezuk-Potočari,
kojim se odaje počast preko 8000 nevinih žrtava u Srebrenici. (Treba
napomenuti da je idejni tvorac i organizator prvog Memorijalnog pohoda u
Srebrenicu g-din Ivar Peterson, Šveðanin koji živi u Švajcarskoj i
osvjedočeni borac za ljudska prava).
Početkom septembra o.g. NVO „Broj 19“ je uputila javni poziv mnogim
relevantnim organizacijama i pojedincima za učešće u organizaciji
Memorijalnog marša Šahovići 1924-2011g. U Crnoj Gori poziv je zvanično
upućen i Bošnjačkoj stranci , Savjetu Muslimana, Mešihatu Islamske
zajednice, Forumu Muslimana/Bošnjaka, Bošnjačkoj kulturnoj zajednici…
Niko se nije udostojio ni kurtoaznog odgovora , makar da iznese svoj
stav o pomenutoj ideji! Računajući i mireći se s tim, NVO „Broj 19“
pristupa realizaciji pomenutog projekta i javnost obavještava o
planiranom Maršu na godišnjicu genocida u Šahovićima, 10. novembra o.g.

Akreditacija

U Obavještenju su navedene sve relevantne pojedinosti , Kodeks
ponašanja kao i formular koji su zainteresovani učesnici bili dužni da
popune kako bi dobili akreditaciju. Prethodno je izvršen obilazak i
utvrðena planirana trasa u dužini od oko 15km, pa je s tim u vezi
priložena i odgovarajuća geografska karta sa ucrtanom maršrutom.
Interesantno je da još prilikom obilaska tog terena nailazimo na
nedobronamjerne reakcije tamošnjih mještana iako im tada još nije bio
poznat cilj tog obilaska (npr.: "… šta će Muslimani ovdje" i sl.).
Treba naglasiti da je cijela trasa vodila javnim kolovoznim putem i
rijetko naseljenim predjelom. Čak su neke veoma stare kuće bile ispisane
velikim natpisima da su na prodaju, dok su druge očigledno jako dugo
već napuštene.

Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 1 Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 2

Neke, sasvim sigurno, izgraðene su još u periodu o kome govorimo.

Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 3 Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 4

A neke nijesu odoljele zubu vremena, ali su ostale kao nijemi svjedoci.

Mjesto na kojem se nalazila džamija

Napuštenih kuća ima i u centru Tomaševa, kuda silazimo pravo na mjesto gdje se nalazila džamija.

Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 6 Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 7

A pored kuće sagraðene na mjestu gdje je bila
šahovićka džamija, nalazi se zapušteni objekat koji je takoðe iz tog
perioda. A avetinjski prazne, stare kuće mogu se vidjeti svuda kuda
prolazite.

Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 8 Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 9

Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 10

U Bijelom Polju tražimo podatke o rahm. Huzeir-agi
Dervoviću, čovjeku čijom zaslugom Bijelo Polje nije doživjelo sudbinu
Šahovića (o kom je više pisano na našem sajtu Link1 Link2 Link3). Tako dolazimo do nekih kuća koje su kasnije dobile nove vlasnike.

Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 11

Druge su uvakufljene ali su, i pored toga, takoðe promijenile vlasnika.

Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 12 Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 13

Kompletan dio grada u to vrijeme se nazivao
Dervovska mahala, a na mjestu gdje se sada nalazi zgrada bjelopoljskog
Privrednog suda bilo je Dervovsko groblje. Uspijevamo čak pronaći jedan
od prelijepih nišana sa tog mezarja, raðen na bijelom mermeru sa
prelijepom kaligrafijom.

Napuštene muslimanske kuće u Vraneškoj Dolini 14

O planiranom Memorijalnom maršu 14.oktobra o.g.
upućen je dopis Opštini Bijelo Polje, Upravi policije-PJ Bijelo Polje
kao i Odboru Islamske zajednice Bijelo Polje. Sadržina teksta , osim
pozdrava Esselamu alejkum OIZ-u B. Polje, je identična u sva tri
slučaja. Meðutim, zvaničnici OIZ B. Polje su nam uputili jednu
malicioznu poruku sa mobilnog telefona, očigledno odbijajući svaku dalju
komunikaciju. O planiranom Memorijalnom maršu javnost je obaviještena i
prigodnim plakatima.

Telefonska poruka OIZ Plakat

Drugog dana Bajrama uveče, 7.novembra o.g. (to je
inače datum kada su Muslimani Vraneške doline razoružani!), dobijamo
Rješenje Uprave policije o zabrani Memorijalnog marša
B.Polje-Tomaševo/Šahovići doneseno istog tog dana! Kao razlog navodi se
prijeteći dopis koji im je, zamislite istog tog dana, dostavljen od
grupe graðana Vraneške doline (Tomaševa i Pavinog Polja). Ovo Rješenje
kao i Reagovanje na isto odmah je postavljeno na web stranicu NVO "Broj
19". Kao inicijatori i organizatori pomenutog skupa smatrali smo za
obavezu da se zakazanog datuma u najavljeno vrijeme pojavimo kod zgrade
Privrednog suda (Dervovskog groblja) u Bijelom Polju. Koordinator ove
NVO od ranog jutra je praćen jakim policijskim snagama koje ga
sprječavaju da priðe planiranoj lokaciji, pozivajući se na doneseno
Rješenje! Svuda su bile primjetne brojne policijske snage, ali su
uglavnom bili korektni. Nijesmo sigurni da je njihova zabrana
fotografisanja bila u skladu sa ovlašćenjima!? Inače, ni dosta lijep
dan nije uspio da izmami Bjelopoljce na ulice. Mada, policija je vodila
računa da poprilično ograniči slobodu kretanja u tom dijelu grada pa i
šire. Prisutnim novinarima naglašavamo da ako ove godine nijesmo uspjeli
realizovati Memorijalni marš u Tomaševo/Šahoviće, onda ćemo to učiniti
sljedeće, a ako ne tada a onda jednog dana sigurno! Nakon nepun sat
vremena, odlazimo do gradske Gasulhane gdje polažemo spomen-ploču
Huzeir-agi Dervoviću, koji je i sahranjen na tom mezarju.

Spomen ploča Huzeiragi Dervoviću Gradska Gasulhana

Na pitanje novinara da li je to definitivno
rješenje ,odgovaramo da trajno postavljanje ploče prepuštamo rukovodstvu
Islamske zajednice, računajući da neće imati ništa protiv. Primjećujući
uznemirenost graðana zbog prisustva brojnih policijskih snaga,
napuštamo Bijelo Polje. Već nakon nekih sat vremena saznajemo da je
spomen-ploča uklonjena. U sjutrašnjim dnevnim listovima glavni imam OIZ
B.Polje likuje nad očigledno permutovanim arapskim tekstom ajeta koji je
citiran na spomen-ploči!? Uz dobro poznavanje arapskog jezika
pretpostavljamo da je pomenuti imam upoznat sa islamskom
praksom-imperativom da se sa greškom prvo upozna i upozori onaj koji ju
je, svjesno ili nesvjesno, napravio.
Iz navedenog se nameću neminovno neka pitanja:
-Iako se u pomenutom slučaju zabrane održavanja
planirane manifestacije očigledno radi o kršenju ljudskih prava od
strane zvaničnih institucija, niko se od političkih partija i nevladinih
organizacija tim povodom nije oglasio!?
-Stranke sa bošnjačko-muslimanskim prefiksom nijesu
se čak oglasile ni povodom pomena na genocid počinjen u Šahovićima
prije 87 godina?!
-Ne samo da zločin u Šahovićima nikada nije
procesuiran (iako krivično djelo genocida ne zastarijeva), već ni za
kasnije počinjene zločine niko nikada nije osuðen (Štrbci, Bukovica,
deportacije, Kaluðerski Laz…)?
-Islamska zajednica Crne Gore smatra da su jedino
oni nadlježni za organizaciju memorijalnog skupa posvećenog žrtvama
genocida i smatraju da još nije vrijeme za to . Ako nije dovoljno 87
godina a ondakoliko još vremena treba da proðe? Takoðe imputiraju da je
organizatoru cilj da "provocira i šeta". Šta onda treba da kažu u
Srebrenici za učesnike Marša koji dolaze iz cijelog svijeta? Nazivaju
NVO "Broj 19" fantomskom iako im se ista u niz navrata obraćala sa
ponudom za saradnju?! (A nekim projektima ove NVO su lično prisustvovali
najviši rukovodioci IZ C. Gore. U svakom slučaju, rad ove NVO je od
samog početka transparentan i podložan primjedbama i sugestijama).
-Mještani Vraneške doline negiraju da se genocid
uopšte desio i potenciraju vjersku i nacionalnu toleranciju!? Neki
"stručnjaci" iz tog kraja koji ne negiraju da je zločina ipak bilo,
minimiziraju broj žrtava! Da li su zaista toliko tolerantni govori
najbolje činjenica da u tom kraju nema nepravoslavnog stanovništva
("pravoslavno stanovništvo" je termin pozajmljen iz Rješenja Uprave
policije). Čak nema ni nastavnika u školama koje se nalaze na tom
području (neki koji su počeli raditi, na svoju odgovornost, nakon
učestalih prijetnji pa čak i fizičkih nasrtaja morali su bukvalno
bježati iz Tomaševa! (Koliko zapretene mržnje ima može se vidjeti na
internet portalima ovih dana, kao i u mail porukama koje dobija
koordinator ove NVO!)
-Koliko su bjelopoljski Muslimani-Bošnjaci zaista
iskreni u svojim izjavama o dobrosusjedskim odnosima i suživotu,
najbolje govori njihov strah koji su doživjeli ovih dana a koji su
uzrokovale "vehabije" koje žele da naruše tu njihovu idilu odlaskom u
Šahoviće (moramo naglasiti da je meðu prijavljenim učesnicima
Memorijalnog marša bilo i Crnogoraca!)! Oni, zarad bratstva i jedinstva
ne žele da se vraćaju u prošlost! Nijesu svjesni činjenice da nas
zaborav nije sačuvao ni pokolja u Drugom svjetskom ratu a ni stradanja
90-tih godina prošlog vijeka. Treba imati na umu da je zaborav zločina
takoðe zločin! Da smo pamtili Šahoviće vjerovatno nam se Srebrenica ne
bi desila. Na spomeniku u bjelopoljskom parku uklesan je stih:

"Zaborav je osobina slabih i nemoćnih,
Ozbiljan narod ne zaboravlja, pamti za sva vremena,
Kroz vjekovno pamćenje gradi svoju budućnost,
Bira nove puteve, ne ponavlja greške!"

Husein Bašić u romanu "Crnoturci-san i jazija"
pripovijeda o sudbini nikšićkih i podgoričkih Muslimana nakon što su ovi
gradovi došli pod vlast knjaza Nikole i pripojeni Crnoj Gori:

"…Nadajte se samo zlu i nesreći velikoj. Vi
ćete ostati da platite sve što su oni bili i činili. I nemojte da se
nadate da će vas neko odvojiti od Turaka, da će reći ovo je vaše, a ovo
je tursko. Da će vas pozvati i priznati za svoje. Ko se bude u to
pouzdao, grdno se prevario, da grðe ne može biti. Nemojte da se uzdate i
povjerujete da će oni zaboraviti što. Neće ništa zaboraviti samo će još
popridati i ponačinjeti, da vam bude teže i gore. I neće njihova mržnja
iz dana u dan biti manja, već veća. I djeca će im se raðati i
nasljeðivati tu mržnju kao što se od predaka nasljeðuju dugi vratovi ili
ćelava glava. Oni koji ostanu živi kao iza groma, nemoj da pomisle da
su ostali i pretekli za vazda. Pretekli su do novog klanja i nove
istrage…"

13.11.2011.g. / 17. Zu-l-hidždže 1432. h

Mirsad-Mirza Kurgaš

Izvor: NVO "Broj 19"