Bošnjak na krovu Svete zemlje

 Bošnjaci su
mali narod na brdovitom Balkanu. Svojom borbom za opstanak postadoše simbol
upornosti, borbe i jedinstva. Ono što je doprinijelo njihovom opstanku svakako
je čovjek, jedinka, pojedinac ponikao iz hiljadugodišnjeg pritiska izmeðu
nakovnja u čekića, čvršći od svih napada i naleta tokom historije. Bošnjački
čovjek je pokazao svoju sposobnost da se adaptira, prilagodi i snaðe i u teškim
okolnostima  za normalno djelovanje i
rad. To je pokazao u Bosni, Sandžaku, Makedoniji i drugim predjelima gdje vjekovima
opstaje. U muhadžirluku i izgnanstvu, u miru i borbi, u rahatluku i krizi. Gdje
god da proðemo, od istoka do zapada, naići ćete na bošnjačke sinove kćeri koji
vas u to dodatno uvjeravaju. U Meki pored mesdžidul-harama, Kabe, na najvećoj
graðevini tog dijela svijeta, najvećem sahatu i sahat-kuli u svijetu, upoznadoh
još jedan dokaz bošnjačke upornosti, uspjeha i veličine.

Zijad Berbić
iz malog bosanskog grada Kaknja jedan je od stručnjaka koje vode projekt izgradnje
kompleksa sahat-kule u Meki. Zijad je kaže došao u Meku samo na pet dana ali, Allah
je odredio da se tu zadrži mjesecima, pokrene razne projekte i preuzme veliku
odgovornost za njihovu uspješnu realizaciju. Ne krije svoje zadovoljstvo što je
u svetom mjestu u prilici da da svoj doprinos izgradnji veleljepne graðevine
koja će, kako kaže, ukrasiti sveti grad Meku i vakufski kompleks pored
mesdžidul-harama. Zijad je u razgovoru sa mnom otkrio da mu nedostaje familija
ali da mu uživanje pored Kabe tu prazninu ispunjava. Kaže da će sve učiniti da
što više ljudi iz Bosne i Sandžaka dovede na poslove u Meki na velikom projektu
proširivanja mesdžidul-harama.

„Naši ljudi su
vrijedni radnici i da bi u mnogome bolje odraðivali poslove na ovom projektu od
radnika koji uglavnom dolaze iz Južne Azije.“ – dodaje Zijad. On koristi
priliku da organizuje i hadž za jedan broj hadžija iz Bosne i Sandžaka.
Smješteni su uz Mesdžidul-haram. I tako Zijo na najljepši način poručuje
svijetu sa ovoga svetog mjesta da se poštenim radom, upornošću i znanjem može
osvojiti i ovaj sveti vrh svijeta koji mnogi ne mogu ni vidjeti.

Sample Image

Nakon
obilaska kompleska i krišom napravljenih fotografija sa ovog svetog krova
svijeta siðoh sa Zijom na još jednu arapsku kahvu gdje nastavismo da pričamo o
još uvijek neistraženom čudu bošnjačkog čovjeka.

Piše: dr. Hajrudin
Balić

Izvor:
Mesihat.org