Liga za Sandžak

Image

U Sarajevu je osnovana Organizacija pod imenom
„Liga za Sandžak“.

Cilj organizacije je podsticanje razvijanja i
jačanja svijesti o ukupnosti bosansko-hercegovačke i kulture Sandžaka i njenom
mjestu u svjetskoj zajednici kultura, promoviranje i razvijanje svijesti o historijskoj
povezanosti Bosne i Hercegovine i Sandžaka.

Organizacija je registrirana kod nadležnog
državnog organa.

Za predsjednika Lige za Sandžak izabran je Hako
Duljević. Za potpredsjednike izabrani su Enver Zornić i Muhamed Šabanović

Generalni sekretar organizacije je Harun
Hodžić, a njegov zamjenik je Izudin Tahirović.

Za blagajnika je imenovan Ismet Hajradinović.

Organizacija će se predstaviti široj javnosti
na promotivnoj skupštini koja će biti upriličena uskoro u Sarajevu.
 

Izvor: Liga za Sandžak (Facebook)