Liga za Sandžak i BKZ osnivaju Sandžački kulturni centar u Sarajevu

Image

Rukovoðeni historijskom činjenicom prema kojoj
su znameniti sandžački prvaci imali značajnu ulogu u intelektualnom, duhovnom,
vojnom i političkom životu BiH, želimo podsjetiti da su Bošnjaci Sandžaka osim
u progresu i učvršćivanju bosanske države, počesto imali obavezu ali i želju
učestvovati u odbrani i očuvanju Bosne i Hercegovine, ginući u brojnim
bosanskim ratovima.

S obzirom da su cijenu neotuðivosti od
bosanskog identiteta plaćali krvlju kroz sve periode uspona i procvata bosanske
države, danas, potomci sandžačkih prvaka i gazija polažu puno pravo na
materijalni, politički i kulturološki dug koji prema njima ima država Bosna i
Hercegovina.

I pored historijskih činjenica Bošnjaci
Sandžaka, od strane svoje matice danas nisu u potpunosti prihvaćeni, niti
njihovi glasovi i težnje, te permanentno podsjećanje na povijesnu i
teritorijalnu povezanost prostora Sandžaka i današnje BiH, uz istovjetnost
principa nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta dopiru do onih koji
moraju da ih čuju.

Svjesno ili nesvjesno od strane zvaničnog
Sarajeva se ignorira svako podsjećanje na stradanje i žrtve sandžačkih Bošnjaka
za vrijeme dugogodišnje borbe protiv diktatorskog komunističkog režima, te
doprinos u ostvarivanju demokratskih političkih promjena.

Svjesni doprinosa sandžačkih Bošnjaka u
odbrani BiH u toku posljednje agresije, ali i postratnih napora za očuvanjem
nacionalnog i duhovnog jedinstva Bošnjaka, kroz borbu za očuvanje duhovne i
kulturološke veze sa istočnom i srednjom Bosnom, Hercegovinom, Krajinom i
Posavinom, veoma značajnim smatramo osnivanje sandžačkog kulturnog centra u
Sarajevu, koji će biti na usluzi svim dobrim ljudima u cilju obilježavanja i
podsjećanja na sve važnije datume iz povijesti Bošnjaka, organiziranje okruglih
stolova, književnih večeri i radionica u cilju afirmacije pojmova: vjere,
nacije, identiteta, kulture, povijesnog kontinuiteta intelektualnog bića
Bošnjaka i strateškog ulaganja u edukaciju i obrazovanje (osiguravanje i
dodjela stipendija za obrazovanje i specijalizaciju mladih kadrova u oblasti
meðunarodnog prava, diplomatije, meðunarodnih odnosa, medicine, i tehničkih
disciplina).

Izvor: Ligazasandzak.org, BKZ.rs

Izvor: LigazaSandžak.org, BKZ.org