Tandir i Fehratović gostuju u Gracu, Beču i Minhenu

Image

Delegacija BNV i BKZ predvoðena predsjednikom IO
BNV-a Samirom Tandirom i predsjednikom BKZ-a Jahjom Fehratovićem nalazi se u trodnevnoj
zvaničnoj posjeti Zajednici sandžačke dijaspore u Austriji i Njemačkoj. 

U gradovima Grac, Beč i Minhen predviðene su
tribine „Sandžak na putu ka slobodi“

Organizator manifestacije je Zajednica
sandžačke dijaspore (ZSD).

Izvor: BNV.rs, BKZ.rs