Fetva-emin: Inkriminacija šerijata je napad na islam

Image

Povodom izjave Milorada Dodika,
predsjednika entiteta Republika Srpska, u Dnevniku RTRS od 18.12.2011.
godine, u kojoj aktivnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u
pogledu zaštite vrijednosti islama i prava muslimana od vrijeðanja
naziva „korakom do izgradnje šerijatske države", fetva-emin Vijeća za
fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Enes
Ljevaković izdao je saopćenje za javnost u kojem se kaže:

– Sloboda vjere, autonomija vjerskih
zajednica, te zaštita vjerskih vrijednosti, simbola, instituta i obreda
od omalovažavanja i vrijeðanja spadaju u temeljne principe garantirane
domaćim zakonodavstvom i meðunarodnim standardima o ljudskim pravima i
slobodama. Iako je u spomenutoj izjavi deklarativno podržao slobodu
vjere, predsjednik RS optužbom o „izgradnji šerijatske države" ustvari
je ponovo grubo povrijedio vrijednosti islama i vjerska osjećanja
muslimana. Umjesto da se istinski brine o poštivanju demokratskih
vrijednosti i zaštiti ljudskih prava na području RS koja su gotovo
svakodnevno ugrožena, predsjednik RS nastavlja s kontinuiranom
stigmatizacijom islama i muslimana, što poprima karakter opće hajke. 

Podsjećamo da Islamska zajednica djeluje
u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i položaju crkava i vjerskih
zajednica koji je regulirao odnos države i vjerskih zajednica. Islamska
zajednica nikada nije tražila „izgradnju šerijatske države", što joj
predsjednik RS imputira. S druge strane, svjedoci smo da se u mnogim
državnim i javnim institucijama i ustanovama RS, organiziraju krsne
slave, ističu simboli pravoslavlja, da predsjednik Doma naroda
Parlamenta Bosne i Hercegovine osvještava svoju kancelariju u
Parlamentu, da se u grbu RS nalazio krst, što zapravo ukazuje na
tendenciju pravoslavizacije državnih i entitetskih institucija.

Islamska zajednica poštuje činjenicu da
je Bosna i Hercegovina demokratska država u kojoj se zakoni donose u
parlamentima, što je posve očigledno pa bi trebalo biti jasno i Miloradu
Dodiku. Imajući u vidu sve gore rečeno, tražimo od predsjednika RS da u
političkim igrama i obračunima prestane sa zloupotrebom islamskih
termina, posebno termina „šerijat". Šerijat je moralni zakon muslimana i
neodvojivi dio islama, pa je stavljanje ovog termina u neprimjeren
kontekst kao inkriminirajućeg elementa napad na islam i uvreda za
muslimane, kaže se u saopćenju fetva-emina, dr. Enes Ljevaković.

Izvor: Rijaset.ba