NVS: Pokušaj gušenja Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Image

Najoštrije osuðujemo najnoviji napad na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru od strane Akreditacione komisije koja, po ko zna koji put, preuzima ulogu režimskog pendreka protiv onih koji ne pristaju da budu sluge srbijanskog totalitarnog sistema. Sa ovim je srbijanski režim oživio metode zastrašivanja izdevedesetih godina.

Da li seInternacionalni univerzitet uNovom Pazaru napada iz razloga stopredstavlja oazu znanja, slobodarskih ideje i intelektualnog stvaralaštva koje će Sandžak izvjesti iz ekonomske bijede, svjetovnog zaostajanja i duhovne nesloge. Da lise pomenuti univerzitet napada i zato štoje vakufsko dobro
a
uz to je inajbolje uredena visokoškolska ustanova u državiSrbiji. Iz ove ustanove izlaze  kvalitetno obrazovani kadrovi koji Sandžakutreba da obezbjede slobodu oduzetu muprije ravno stotinu godina. Prosto jeneshvatljivo da udvadeset prvom vijeku jedan režimkoji pretenduje da uðe u demokratsku Evropsku uniju napada visokoškolsku ustanovu zbog jednog jedinog razloga.
Taj razlog je u tome što čelnici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru,
studenti kao i cijeli bošnjački narod u Sandžaku ne žele biti sluge zaračun Beograda. Oni hoće slobodno školovanje islobodno življenje koje imaju isvi dostojanstveni i slobodni ljudi širomciviliziranog svijeta.

Predstavnistvo Sandzakaza Skandinaviju uputilo je dopise relevantnim političkim
organizacijama kao i organizacijama za zaštitu ljudskih prava
uSkandinaviji i drugimdijelovima Evropeobavještavajući ih o najnovijimperfidnim napadimana Internacionalniuniverzitet u NovomPazaru od stranemalicioznog režimaBorisa Tadića. Sa ovim
smo upoznali i komitet za školstvo u Evropskom parlamentu.

Poručujemo studentima i rukovodstvu univerziteta kao i svim Bošnjacima u Sandžaku da smo  uz njih. Svojom materijalnom pomoći  Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru
osigurat će mo njegov nesmetan rad. Sve to u nastojanju da Sanžak konačno
ostvari svoju slobodu. Nema slobode bez obrazovanja, niti obrazovanja bez
nezavidnih visokoškolskih ustanova. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
mora ostati svjetionik slobode i sveučilište sa čijeg izvora će se napajati
generacije nezavisnih, slobodnih ljudi u budućem slobodnom Sandžaku.

Saopćenje predstavništa
Sandžaka za Skandinaviju
 

Izvor: Narodnovijecesandzaka.org