Regionalni skup sandžačkih privrednika

Image

Čast mi je ispred SANDŽAČKE BIZNIS ASOCIJACIJE
(SABA) obavijestiti Vas da će se u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru (IUNP) u Sarajevu 26. i 27. 12. ove godine održati PRVI
REGIONALNI SKUP SANDŽAČKIH PRIVREDNIKA
.

Iako svi mi pojedinačno važimo za
biznis-šampione u cijeloj regiji i šire, ipak do danas nemamo svoj zajednički
nastup i reprezentaciju niti se ekipno takmičimo u bilo kojoj ligi.

Zato vjerujem da će ovim skupom sandžački
privrednici započeti jedno novo poglavlje u načinu meðusobne komunikacije i
saradnje, ali isto tako organizirano i zajednički kreirati dalji put razvoja
Sandžaka i BiH i unapreðenja poslovnog ambijenta u samom Sandžaku i izvan
njega.

Svoje učešće na ovom skupu su već najavili
brojni sandžački privrednici iz USA, Njemačke, Luksemburga, Francuske,
Švajcarske, Austrije, Turske, Bosne i Hercegovine i Sandžaka.

Posebno važno:
27.12.11 je predviðeno i potpisivanje sporazuma o saradnji izmeðu SABA-e i još
nekoliko biznis asocijacija iz nekoliko regija Bosne i Hercegovine.

Hako Duljević, predsjednik SABA-e

Izvor: Ligazasandzak.org