TV Sandžak raspisuje konkurs za prijem novih radnika

Image

TV Sandžak u Novom Pazaru raspisala je konkurs
za prijem novih radnika. Prema konkursu traži se ukupno pet novih radnika i to:
urednik informativnog programa, dva redakcijska novinara i dva novinara
saradnika. 

Uvjeti konkursa

Pravo na prijavu imaju svi koji imaju
afintieta, ambicija, stremljenja, te posjeduju potrebne reference.

I. Za mjesto urednika informativnog
programa potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uredan CV kandidata,
 2. Dokaz o
  završenoj višoj stručnoj spremi, smjer žurnalistika ili društvene nauke,
 3. Iskustvo u
  ovom ili sličnim poslovima,
 4. Poznavanje savremenih
  tehnika komuniciranja,
 5. Preporuke prijašnjih
  poslodavaca,
 6. Ostale refrentne
  pojedinosti koje mogu preporučiti kandidata.

 

II. Za mjesto redakcijskog novinara
potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uredan CV kandidata
 2. Dokaz o
  visokoj ili srednjoj stručnoj spremi
 3. Kandidat može
  biti sa ili bez novinarskog iskustva
 4. Poznavanje rada
  na računaru
 5. Preporuke prijašnjih
  poslodavaca, ukoliko se prije bavio novinarstvom
 6. Ostale referentne
  pojedinosti koje mogu preporučiti kandidata

III. Za radno mjesto novinara saradnika
potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uredan CV kandidata
 2. Dokaz o
  visokoj ili srednjoj stručnoj spremi
 3. Kandidat može
  biti sa ili bez novinarskog iskustva
 4. Poznavanje rada
  na računaru
 5. Preporuke prijašnjih
  poslodavaca, ukoliko se bavio novinarstvom
 6. Ostale referentne
  pojedinosti koje mogu preporučiti kandidata

Konkurs traje od dana raspisivanja 15. 2.
2012. do 25. 2. 2012.

Kandidati prijave mogu slati poštom na adresu:
TV Sandžak, Dimitrija Tucovića bb. 36300 Novi Pazar ili dostaviti lično u TV
Sandžak.

Sandzak.tv