Reisu-l-ulema na seminaru u Briselu

Image

Sarajevo, 7. mart 2012. (MINA) – U organizaciji Europske komisije i
Suverenog reda Malte, jučer je u Briselu reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić
sudjelovao u jednodevnom seminaru o temi: "Zaštita sakralnih mjesta na
Mediteranu – doprinos interkulturalnom dijalogu".

U namjeri da se usaglasi definicija
"svetog" i "sakralnog", na Seminaru u Briselu referate su podnijeli
eminentni stručnjaci iz oblasti vjere, kulture, umjetnosti i povijesti.
"Mediteran ne bi bio ono što jeste da nema sakralnu kulturu i umjetnost
pa je, stoga, važno da se mediteranska sakralna baština čuva i očuva kao
svjetsko kulturno i umjetničko blago" – čule su se ocjene od pedesetak
učesnika na Seminaru u sjedištu Europske komisije.

Dokaz o važnosti jučerašnjeg Seminara u
Briselu je osobno sponzorstvo predsjednika Europske komisije Hose
Manuela Barosa (José Manuel Barroso), koji je na radnom ručku ukazao na
značaj sakralnih mjesta na Mediteranu u promociji meðukulturnog
dijaloga: "Sveta i sakralna mjesta na Mediteranu moraju biti zaštićena
kao dokaz suživota i tolerancije na našem kontinentu. Jer, sudbina
Mediterana i cijele Europa je u meðukulturnom i meðuvjerskom
razumijevanju i poštivanju, pa je, stoga, važno da se poštuju sakralna
mjesta svih vjera, kultura i nacija" – naglasio je predsjednik Baroso.

Zahvaljujući se na pozivu da prisustvuje
Seminaru, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je u Briselu ukazao da je,
pored sakralnih mjesta, isto tako važno, ako ne i važnije, poštivati i
zaštititi svete Božje knjige, jer "svete knjige"  čuvaju kontinuitet
ljudskog pamćenja kao bīt ljudskog identiteta.

–  Mjesta nisu sveta sama po sebi,
već po značaju i značenju koja im se pripisuju kao znak Božje milosti i  potrebe da u tim mjestima ljudi traže i naðu duševni mir, sreću i spas.
Prema tome, poštivanje i zaštita sakralnih mjesta i svetih knjiga je
poštivanje i zaštita Božjeg i ljudskog prava. Nepoštivanje i
skrnavljenje sakralnih mjesta i svetih knjiga je protivno Božjim i
ljudskim zakonima.

Skrvnavljenje sakralnih mjesta je
udar na ljudsku čast i dostojanstvo. Naravno, "sakralno" i "sveto" nije
samo vjersko. Pod "sakralnim" i "svetim" ja podrazumijevam sve što služi
da oplemeni čovjeka, da ga približi Bogu, da ga moralno usavrši, da u
njemu potakne ljubav prema njegovom bratu! Džamije, crkve, tekije,
manastiri i druga sakralna mjesta su namijenjena da služe Bogu radi
dobra čovjeku. Ali ne samo džamije i crkve. I ljudski dom je "sakralno" i
"sveto" mjesto, jer se u njemu čovjek raða, živi i umire i zato ga
treba poštivati i zaštiti. Dakako, škola, gdje se čovjek uči kako da
živi, je "sakralno" mjesto koje se mora zaštiti od bilo kojih napada;
biblioteka je, takoðer, "sakralno" mjesto koje mora biti zaštićeno od
rušenja i paljenja.

To vam kažem  kao Bosanac i
Europljanin koji je tužan zbog činjenice da je 25. avgusta, 1992. godine
na očigled cijeloga svijeta zapaljena sarajevska nacionalna biblioteka,
koja i nakon 20 godina još uvijek nije obnovljena. Zbog te tužne
činjenice nad kojom cijela Europa treba da se zamisli, ja vam iz
Sarajeva ipak donosim jednu radosnu činjenicu, a to je "Sarajevska
Hagada", koju su moji časni preci sa ponosom čuvali više od 500 godina i
meni ostavili u amanet da, ovom prilikom,  jednu kopiju te vjerno
čuvane "Sarajevske Hagade" poklonim predsjedniku Barosu, kao znak
Sarajeva, koje, unatoč svemo, baštini sakralno bogatstvo cijele Europe.

Dakako, ta činjenica obavezuje
Europu i svijet da poštuje i čuva našu muslimansku knjigu Kur'an, jer
jedino meðusobnim poštivanjem "sakralnih" i "svetih" vrijednost možemo
postići zajednički mir, sreća i uspjeh na ovome i spas na drugome
svijetu
– zaključio je svoje izlaganje reisu-l-ulema Cerić u Briselu.

Rijaset.ba