Rehabilitacija fašizma i četničkih zločina na krvavoj Drini

Image

Povodom veličanja fašističke ideologije, uznemiravanja i
zastrašivanja muslimana Bošnjaka na području entiteta Republika Srpska, Služba
za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdala
je saopćenje za javnost u kojem se kaže: 

– Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije
osuðuje prijeteće poruke i uznemiravanje muslimana Bošnjaka na području
entiteta Republika Srpska i traži od domaćih i meðunarodnih institucija da
Bošnjacima povratnicima obezbijede sigurnost i punu primjenu meðunarodnih
standarda o temeljnim ljudskim pravima i slobodama, kao što su pravo na život i
rad, pravo na mir i sigurnost, pravo na vjeru i savjest, pravo na slobodu
kretanja, pravo na nediskriminaciju i ljudsko dostojanstvo.

Okupljanje četničkih grupa u Višegradu i odavanje počasti
zločincu Draži Mihailoviću predstavlja javnu rehabilitaciju fašizma i četničkih
zločina na krvavoj Drini. U istoj ikonografiji u kojoj se okupljaju četnici u
Višegradu i s istim idejama i ciljevima pobijeno je i poklano na desetine
hiljada Bošnjaka u Drugom svjetskom ratu i počinjen je genocid 1995. godine u
Srebrenici. Baštinici fašističke tradicije okupljaju se na mjestima s kojih su
protjerali bošnjačko stanovništvo kako bi poručili malobrojnim povratnicima
kakva im se budućnost sprema i obeshrabrili oni Bošnjake koji razmišljaju o
povratku na svoja ognjišta. Takoðer, poruka straha i krvi poslana je bošnjačkoj
djeci koja su krenula u mekteb u Banjoj Luci kao i svim povratnicima
Bošnjacima. Ekstremisti su poručili da odlazak u džamiju na području Republike
Srpske znači unaprijed prihvatanje rizika vrijeðanja, ponižavanja, fizičkog
napada i suočavanja sa monstruoznim porukama sa kojima su se suočila djeca pri
dolasku u Sefer-begovu džamiju u Banjoj Luci koje je dočekala nabijena mačka na
šiljcima džamijske ograde. 

Za civilizirane ljude i zajednice je više nego žalosno to
što problem njegovanja četničkog ekstremizma i fašističke tradicije na području
Balkana ima snažnu intelektualnu i akademsku podršku u Beogradu o čemu svjedoči
izjava „oca srpske nacije" Dobrice Æosića na promociji svoje knjige
„Bosanski rat" koji ističe da je Republika Srpska, inače nastala na
genocidu, etničkom čišćenju i progonu stotina hiljada ljudi, „najveća politička
i ratna pobjeda srpskog naroda u drugoj polovini 20. vijeka." Šta reći za
takozvanog oca srpskog naroda koji tako razmišlja i podstiče svoj narod da
prihvati veličanje genocida i da proglašava činjenje genocida nad drugim
narodom svojim najvećim političkim i ratnim uspjehom?

Obzirom na stvarnu četničku opasnost, zločinačku praksu i
razmjere ubistava koje su tokom XX stoljeća počinili nad Bošnjacima, Islamska
zajednica traži od državnih organa Bosne i Hercegovine da pošalju najmanje 600
policajaca sa svom potrebnom opremom u Višegrad i sva ostala mjesta okupljanja
članova i simpatizera fašističkih organizacija, kao što su to učinili u Gornjoj
Maoči. Četnička fašistička ideologija mora naići na odlučan i efikasan odgovor
države i otpor svi časnih ljudi svuda u svijetu.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini vjeruje da će
evropske institucije registrirati koncentraciju sljedbenika četničke fašističke
ideologije u Bosni i Hercegovini i boriti se protiv veličanja fašizma u Evropi.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pridružuje se pozivu zastupnika
Evropskog parlamenta „vlastima Bosne i Hercegovine da se bore protiv
ekstremizma, vjerske mržnje i nasilja… poziva na svijest, istragu i
eliminaciju ekstremističkih prijetnji bilo koje vrste u cijelom području
zapadnog Balkana", kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću
Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

MINA