Seminar na temu Stanje Bošnjačkog naroda održan u Švedskoj

Image

U
organizaciji udruženja „Mladi Muslimanski Uzori“ koje djeluje u Švedskoj,
krajem mjeseca maja  je održan, za
Švedske prilike jedan neobičan seminar. Naime, u gradu Landskroni na jugu
Švedske je 25-26. maja održan dvodnevni seminar na temu „Stanje bošnjačkog
naroda“, na kojem je glavni gost i predavač bio potpredsjednik BKZ-a Crne Gore,
hfz. Abdurrahman Kujević. Inicijatori i organizatori ovog seminara su aktivni
Bošnjaci grada Landskrone koji su većinom porijeklom iz južnog i sjevernog
Sandžaka ali takoðer i iz Bosne i Hercegovine. 

Cilj seminara „Stanje bošnjačkog naroda“

Cilj i
svrha ovog seminara su bili doprijenijeti, koliko je to moguće, vjerskom,
nacionalnom i kulturnom osvješćivanju Bošnjaka u Švedskoj, što je zapravo i
osnovni cilj Bošnjačke kulturne zajednice – BKZ-a. Svjesni obaveznosti rada na
polju vjerskog i nacionalnog osvješćivanja Bošnjaka, ovi vrijedni Bošnjaci iz
Landskrone nisu žalili vremena, truda niti novca kako bi ovaj seminar protekao
u što boljem redu, te kako bi seminaru prisustvovao što veći broj Bošnjaka.

Pet predavanja za dva dana

Prvo
predavanje ovog seminara nosilo je isti naziv kao i sami seminar: „Stanje
bošnjačkog naroda“, a održano je u petak 25. maja. Ovom prilikom je uvaženi
hafiz Kujević govorio o Bošnjačkom narodu i Bošnjačkoj naciji te o onome što je
čini specifičnom i različitom od ostalih nacija na Balkanu a to je upravo vjera
Islam. Kujević je izmeðu ostalog rekao: „Upravo je vjera islam kod Bošnjaka ta
koja pravi glavnu razliku izmeðu nas Bošnjaka i naših komšija Srba i
Crnogoraca, zato moramo raditi na jačanju našeg vjerskog i nacionalnog
identiteta jer je u ovom našem slučaju naša vjera islam usko vezana sa našom
Bošnjačkom nacijom“.

Govor o
važnosti očuvanja i jačanja Bošnjačke nacije i identiteta je uveliko prožimao i
ostala predavanja gdje je hafiz Kujević govorio o različitim islamskim i
nacionalnim temama koje su izuzetno bitne za Bošnjake danas.

Druženja sa hafizom Kujevićem

Pored predavanja, na ovom dvodnevnom
seminaru je bilo i više prilika za učesnike ovog seminara da se druže,
razgovaraju i diskutiraju sa predavačem te da tom prilikom razgovaraju o
problemima koji upravo njih tište a tiču se stanja bošnjačkog naroda. Na ovim
druženjima su učesnici seminara bili u prilici da u jednoj opuštenijoj
atmosferi i ambijentu, iznose svoja viðenja i shvatanja odreðenih zbivanja
važnih za nas Bošnjake te tražiti od hafiza Kujevića savjete za neka aktuelna
dešavanja koja su bitna za naš narod.

Narod pokazao visok nivo zainteresovanosti za stanje
Bošnjaka u Sandžaku i BiH

U razgovoru
i druženjima sa učesnicima seminara mogao se primjetiti visok nivo
informisanosti i zainteresovanosti učesnika za stanje Bošnjaka u Sandžaku,
Bosni i Hercegovini i Kosovu. Mnogi su izrazili želju i spremnost da pomognu i
sudjeluju u radu na polu vjerskog, nacionalnog i kulturnog osvješćivanja
Bošnjaka, te su tom prilikom izrazili nadu da će ovakvih seminara i drugih
aktivnosti od važnosti za Bošnjake u Švedskoj biti mnogo više, te da je ovaj
seminar samo početak jednog ozbiljnijeg djelovanja koje će se odvijati u
kontinuitetu na području Švedske.

Zaključak sa seminara „Stanje Bošnjačkog naroda“

Na osnovu
razgovora sa učesnicima i organizatorima seminara primjećujemo da su stava da
je za dobrobit Bošnjaka u Švedskoj te za očuvanje našeg kulturnog, nacionalnog
i vjerskog identiteta potrebno da se radi institucionalno kroz neku ozbiljnu
organizaciju poput BKZ-a u sjevernom Sandžaku i Crnoj Gori, kako bi se došlo do
željenih rezultata. Zbog svega toga iskreno se nadamo da će ubrzo doći do
osnivanja BKZ-a u Švedskoj, kako bi svi aktivni Bošnjaci u Švedskoj zajedničkim
snagama mogli raditi na očuvanju i afirmaciji kulturnih, vjerskih i nacionalnih
vrijednosti kod Bošnjaka u ovoj dalekoj zemlji.

Organizatori
ovog seminara se srdačno zahvaljuju BKZ-u u Srbiji i Crnoj Gori koje su samim
svojim postojanjem i djelovanjem doprinijeli da se jedan ovakav seminar
realizuje i na području Švedske.

Priredio:

Irfan Ibrahimovic

{gallery}seminar – kujevic u svedskoj{/gallery}