Akademik Muhamed Filipović: Neka idu, krivi su za veliku tragediju BiH i Bošnjaka!

Image

Nakon dvadesetogodišnje vladavine SDA narodu u amanet ostavlja jad i bijedu, što je historijska činjenica koju niko normalan i pametan ne može negirati, izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz” akademik Muhamed Filipović.
– Oni su imali monopol na vlast. Prije svega, ta stranka je svojim sporazumom s ekstremnim nacionalistima, srpskim i hrvatskim, dovela u paralizu bh. javnost, koja nije mogla na pravi način reagirati na srpske namjere. Zatim su insistiranjem na monopolu na vlast oslabili mogućnosti bh. društva da se adekvatno odbrani – smatra akademik Filipović.

On je, kako kaže, ipak ohrabren razvojem situacije.

Sudbina naroda

Kako komentirate aktuelnu političku situaciju u BiH, odnosno
izlazak SDA iz vlasti nakon više od 20 godina i ulazak Saveza za bolju
budućnost BiH?

– Smatram to pozitivnim, jer je nenormalno da jedna stranka,
ideologija i politika za koju je evidentno da je BiH i bošnjački narod uvela u
velike teškoće i izazvala svojom politikom veliku tragediju naše zemlje i našeg
naroda egzistira na vlasti, a da za ono što je radila nikada nije podnijela
jedan račun. Nije izvršila kritički osvrt na svoju politiku, svoje i ponašanje
svojih vodećih ljudi i smatrala je da ima monopol na odlučivanje o sudbini
našeg naroda.

Ovo je tek početak promjena. Ulaskom SBB BiH u strukturu
vlasti otvoren je proces. Činjenica da su oni ušli u vlade na različitim
nivoima predstavlja motor vladajućima da Bosnu pokrenu bez onih koji predstavljaju
utege i koji su nas svezali za prošlo stanje. Da je to korisno i pozitivno,
pokazuje upravo karakter reakcije SDA na ta zbivanja.

Kako komentirate upravo panične i iracionalne reakcije
pojedinih čelnika SDA, koji po svaku cijenu ne žele napustiti fotelje?

– Njihova reakcija je logična. Zašto? Zato što su oni u
najvećoj mjeri ovisili o posjedu u vlasti. To nije stranka koja je mogla da
živi od svoje politike nego od monopola na vlast. Oni osjećaju da gubitkom
vlasti gube zapravo supstancu i izvor svoga postojanja.

Očekujete li krizu unutar SDA?

– Bilo je unutar stranke pokušaja da se na neki način
korigira politika i strategija stranke. Ali, ti pokušaji nisu uspjeli.

Hoće li nova koalicija SDP – SBB funkcionirati bolje nego
prethodna?

– Mislim da ima malo olakog shvatanja. Čitam u novinama kako
Lagumdžija kaže da je Radončić dobar u koaliciji zato što se razumije u
ekonomiju. Lagumdžija treba da bude svjestan da on nije uzeo Radončića, nego
jednu politiku i ideju u koaliciju koju on predvodi. Prema tome, SDP će morati,
kao i ostali, mijenjati u izvjesnom smislu svoju politiku kako bi mogli
harmonizirati svoje djelovanje sa SBB-om, koji stvarno ima nove ideje.

Ekonomska paraliza

U protokolu o saradnji SDP-a i SBB-a akcent je stavljen na
reforme, ali posebno u bh. ekonomiji. Je li to pravac kojim treba ići?

– Ključ svakog napretka u BiH je izlazak iz ekonomske
paralize. Prema tome, to je ispravna orijentacija da se, s obzirom na odreðeni
politički potencijal i iskustvo u oblasti ekonomije, iskoristi kao onaj potisni
faktor, prvi impuls, koji će pogurati ovo društvo. Ali, sasvim je jasno da se
tu radi o mnogo dalekosežnijoj i široj stvari, odnosno o potrebama reformi koje
će ovo društvo normalizirati. Da politička struktura ne bude parazit na
društvu, nego da bude kreator uvjeta u kojima će aktivne društvene snage moći
slobodno i produktivno djelovati.

Ahmetović otkriva kriminalnu pozadinu svoga djelovanja

Kako komentirate pokušaje SDA, posebno ministra sigurnosti
Sadika Ahmetovića, da lažno kriminalizira SBB BiH i Radončića?

– To je jadno i bijedno! Za to ne treba nikakav poseban
komentar. S druge strane, to je istovremeno i apsurdno. Kako jedan ministar
sigurnosti može tvrditi da je cijela jedna stranka i pokret u narodu koji je
dobio tolike glasove i podršku kriminalan? A, on je bio na čelu službe
sigurnosti. Pa, zašto nije prije toga djelovao? Ta retorika je kriminalna. Ovaj
čovjek, ovaj ministar, kako se on zove, Sadik Ahmetović, svojom retorikom
razotkriva kriminalnu pozadinu svoga djelovanja.

Izvor:Bicent.com

Autor Fahir KARALIÆ